MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu pöördumine Eesti avalikkuse poole: Lapse heaolu ei saa olla projektipõhine!

MTÜ Lastekaitse Liit nõuab laste heaolu süsteemset ja järjepidevat arendamist Eesti riigis. Selleks tuleb tagada lapsega seotud … Jätka MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu pöördumine Eesti avalikkuse poole: Lapse heaolu ei saa olla projektipõhine! lugemist