Hoiatada, heastada ja kohustada ehk politsei võimalused lapsi õiguskuulekaks mõjutada

Kadri Ann Salla  Politsei- ja Piirivalveamet, arendusosakond, ennetuse ja süüteomenetluse büroo, juhtivkriminaalametnik. Ikka ja alati … Jätka Hoiatada, heastada ja kohustada ehk politsei võimalused lapsi õiguskuulekaks mõjutada lugemist