Noorte arengut saab toetada ainult siis, kui me neid kuulda võtame!

Elo Võrk
Telia Eesti toetustegevuste juht

Telia Eesti toetustegevuste juhi Elo Võrgu sõnul on segadusest tulvil õppeaasta(d) pannud üha enam mõtlema tõsiasjale – kuidas toetada meie õpilasi, kes on edukad, aga kas ka õnnelikud? 

Kuigi möödas on varsti juba aasta, on jätkuvalt uskumatu, millises ajas me hetkel viibime. Turbulentsis toimetades oleme pidanud absoluutselt kõigega hakkama saama. Peame kummarduse tegema kõigi õpilaste, õpetajate kui lapsevanemate ees, kes on meie tuleviku nimel pidanud kohanema iga päev omamoodi, samal ajal jätkuvalt häid tulemusi tuues. 

„Täna tule kooli ja lahenda ülesanne tahvlile, homme selgita seda lahenduskäiku videokõne vahendusel ning kuidas me Sinu teadmisi hindama hakkame, seda näitab homne päev.“ Arusaamatused, hirm ja teadmatus tuleviku ees – kas ma saan ikka selle kõigega hakkama? Need küsimused kindlasti olid ja on peas kõlamas paljudel õpilastel.

Telia korraldas koostöös Lastekaitse Liidu ja Haridus- ja Noorteametiga eelmise aasta kevadel Laste Nõuandva Paneeli uuringu, mis avas meile päris hästi, millisel moel kohandusid õpilased distantsõppega eriolukorra ajal. Kui tulemused ühte lausesse kokku võtta, siis jäägu kõlama iseseisva töö ja ekraani taga veedetud aja hüppeline kasv, vähene liikumine ning õppimiseks kulunud tundide kandumine hilisõhtusse. Loomulikult tuli välja ka palju positiivseid aspekte – noored on distantsõppega üldjoontes rahul, õppimiseks on olemas vajalikud digivahendid ning isegi söömine on läinud mitmekesisemaks ning uni pikemaks.

Ometigi paneb mind tõsiselt mõtlema selle nimekirja esimene pool – noored on oma ülesannete ning muredega rohkem üksi. See on ju mõistetav, sest ka nende tugi – õpetajad ja vanemad – on pidanud kohanema, rohkem tööd tegema ning pingutama. 

Samas me elame digiriigis, mis loob palju võimalusi uute õppevormide ning -süsteemide loomiseks, millest me oleme saanud kasu ka varasemalt ning milleta me ei saaks täna haridust üldse omandada. Ometi, kui meil on kasutuses mitmekülgsed platvormid, sealhulgas sotsiaalmeedia, siis kas me oskame nende kanalite kaudu noori piisavalt märgata ning mõista.

Üldist toimetulekut käsitlenud Tallinna Ülikooli uuringu põhjal vajas umbes kolmandik peresid ja lapsi rohkem märkamist, toetamist ja tuge. Eriti on soovitatud lisatähelepanu pöörata 7.–9. klassi õpilastele. Olulisena tuli välja ka vajadus suurendada õpetamises ja õppimises tähelepanu planeerimisele. Ka PISA uuringu tulemused on rõhutanud vajadust pöörata Eesti koolides tähelepanu õhkkonna parandamisele: kogukonnatunde kasvatamisele, koostööle õpilaste vahel ja sellele, et õpilased võiksid rohkem tunda, et nende õpetajad hoolivad nende käekäigust ja on abistavad.

Nii Telia üldisest missioonist kui ka praegusest olukorrast tingituna otsisime väga pikalt digitaalset lahendust, mis aitaks ennetada koolis kiusuprobleeme ja toetaks noorte vaimset tervist. Eelmisel sügisel, kui kuulsime Haridus- ja Noorteameti Clanbeati rakendusest, saime kohe aru, et see on just see, mida oleme otsinud, ja me tahame selle sünnile kaasa aidata.

Nüüd on see saanud valmis nii eesti- kui ka venekeelsena. Eriti oluline on, et lahendus sai loodud koostöös peamiste kasutajate – noortega, pakkudes turvalist ja struktureeritud suhtlusplatvormi, võimalusi jagada oma mõtteid ja emotsioone ning planeerida ja analüüsida oma õppimist. 

Loodan, et selle platvormi kaudu saab Eestist alguse üks väga vajalik haridusinnovatsioon, mis viib meie positiivse kogemuse ka kogu maailma. Mis kõige olulisem, usun, et loodud keskkond annab parema võimaluse mõista noorte tundeid, mis aitaks kaasa igakülgsele toetamisele ja arenemisele. 

Proovime ära!

 


Loe kogu Märka Last veebiajakirja “Targalt internetis” eriväljaannet, mis 9. veebruaril toimuva turvalise interneti päeva puhul ilmus. 
Vaata ka turvalise interneti päeva tähistamise Inspiratsioonikogumikku ja loe lisaks www.targaltinternetis.ee