2015. aasta juristide artiklid

Selles numbris:

Mis on perelepitus?
Lapsega legaalselt välismaale
Lapsed vanemate lepingutes
”Kes on isa” advokaadi pilgu läbi.
Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite analüüs
Suhtlusõigus

Veel juriidilist abi leiad vajaduse korral Lastekaitse Liidu kodulehelt!

Loe ajakirja PDFina