Lapsi ja peresid väärtustav Saint-Gobain Ehitustooted AS: Vastutustundlik mõtteviis on sisse kirjutatud ettevõtte DNA-sse

_dsc1477sven-tupits-fotogeen-comSaint-Gobain Ehitustooted AS on Eesti turul tegutsenud alates 1991. aastast  ehk 25 aastat ning 1996. aastast kuulub ettevõte prantsuse päritolu Saint-Gobaini kontserni.
Saint-Gobaini Ehitustoodete sektor kuulub kontserni ehitusmaterjalide haru alla ning tegeleb peamiselt isolatsiooni- ja kipsmaterjalide müügi ning kergkruusa, kergkruustoodete, ehituslike kuivsegude tootmise ja müügiga. Ettevõte koondab enda alla mitmeid kaubamärke: Ecophon, Gyproc, Isover, Weberi ja Fibo.
Ehitustoodete sektor tervikuna pakub lahendusi jätkusuutlike elukeskkondade loomiseks, suurendadest inimeste elamismugavusi.
Ettevõte on seadnud oma tegevuses kõrged eesmärgid mitte vaid kasumi teenimiseks. Lisaks sotsiaalsele vastutusele püüeldakse töötervishoiu- ja ohutusalases tegevuses ka avariide, vigastuste ja kutsehaiguste nullriski poole, mis omakorda seab kõrged standardid ennetustegevusele töökeskkonnas – ettevõtte tegevussüsteem vastab alates 1998. aastast ISO 9001 ja alates 2000. aastast ka ISO14001 standarditele. Nimetatud standardid seavad kõrged nõudmised kogu tootmisprotsessile alates toorainekvaliteedist ning see jätkub kõikides etappides kuni töö tunnustamiseni.
Eestis on Saint-Gobain Ehitustoodete Weberi äriüksusel kaks  tootmisüksust, millest üks on kuivsegutehas Aravetel ja teine plokitehas Häädemeestel. Ettevõttes kokku töötab 58 inimest.
Saint-Gobain Ehitustooted alustas MTÜ Lastekaitse Liiduga koostööd aasta eest, 2015. aastal ning see jätkub ka käesoleval aastal. SG Ehitustoodete poolt antud toetus investeeriti Peipsi järve põhjakaldal asuvasse Remniku Õppe -ja Puhkekeskusesse, kohandamaks sealseid olmetingimusi sobivaks liikumispuudega lastele. Nii saavad puudega lapsed nüüd kõrvalise abita söögisaali siseneda-väljuda ja lisaks ka kasutada sealseid tualett- ja kätepesuruume. Lastelaagris ju õpitaksegi  iseseisvalt toime tulema! Ajakiri “Märka last!” pöördus Saint-Gobain Ehitustoodete poole jõulukuu eel, uurimaks, mis ajendab ühte edukat ehitusettevõtet oma tegevuse kõrvalt aitama lapsi. Küsitles Grete Landson, v astas: Kaja Pirnpuu, turunduskommunikatsioonijuht

Kuivõrd on Eestis vastutustundlik ettevõtlus arenenud?
Jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtluse teema kogub Eestis järjest enam hoogu – üha rohkem ettevõtjaid analüüsib oma tegevust sotsiaalse ja keskkonnamõju nurga alt.
Vastutustundlik ettevõte ei keskendu ainult finantsnäitajatele. Oluline on ka keskkondlik ja sotsiaalne mõju ehk jalajälg, mille ettevõte oma eksisteerimisega jätab. Vastutustundliku ettevõtluse puhul on keskne küsimus see, kuidas ettevõte tagab, et tema mõju oleks võimalikult positiivne. See tähendab ühelt poolt negatiivse mõju minimeerimist kui ka teisalt positiivse panuse suurendamist – seda nii sotsiaalses keskkonnas ja kogukonnas kui ka töökeskkonnas, looduskeskkonnas ja turukeskkonnas.
Vastutustundlikkus on mõtteviis, mis on sisse kirjutatud ettevõtte DNA-sse. See määrab ära selle, kuidas suuri strateegilisi või väikesi igapäevaseid otsuseid vastu võetakse ja kuidas igas oma otsuses ning kogu tegevuses arvestatakse laiema mõjuga.
Siinkohal ei ole niivõrd oluline küsimus mida ettevõte teeb”, vaid kuidas teeb”. See hõlmab ettevõtte kõiki funktsioone, alates personali- ja finantsjuhtimisest kuni turunduse ja tootearenduseni.
Vastutustundliku ettevõtluse tähendus Saint-Gobain Ehitustoodete jaoks on eetiline, töötajaid hoidev, keskkonnasäästlik, kogukonda aitav ning partnereid arendav äritegevus. Kindlasti on olulisel kohal ka tegevuse läbipaistvus.

Miks peaks ühele edukale ehitusettevõttele olema oluline jagada oma edu?
Ettevõte saab vastutustundlik olla vaid siis, kui ta püsib elus ning tal läheb hästi. 
Seega vastutustundlik ettevõtlus ja sotsiaalne vastutustunne on mõistlik, läbimõeldud ja ümbritsevat arvestav käitumine kõiges, mida ettevõttena tehakse. 
Alati on teatud huvide konfliktid, millega peab tegelema. Ettevõte peab lähtuma eelkõige organisatsiooni enda huvidest, ent samas toimetama nii, et kahju ümbritsevale oleks võimalikult väike ning et ettevõtte edust saaksid kasu ka sidusgrupid. Seega oluline on kestlik ehk jätkusuutlik areng, mis tagab pikaajalise edukuse ja seeläbi annab võimaluse aidata kohalikku kogukonda. 

Kuidas Te väärtustate oma töötajaid?
Ettevõte ei ole pelgalt plaanid ja numbrid Exeli tabelis, vaid inimesed,  kes ettevõttes töötavad. Ettevõte on oma töötajate nägu ja kannab nendega ühiseid väärtusi. Saint-Gobain Ehitustoodete arvates on väga oluline panustada oma töötajate heaolu, turvalisuse, motivatsiooni ja arenguvõimaluste hüvanguks.
Kogu Saint-Gobain kontsernis on eriti tähtsal kohal turvalisus. Kuna tegeleme ka tootmisega, siis on väga oluline, et inimene, kes läheb hommikul tööle, jõuab õhtul sama tervelt ja turvaliselt oma pere juurde tagasi. Selle heaks näiteks on meie mõlemale tehasele omistatud Saint-Gobain kontserni kõrge tunnustus ohutuse miljonäride klubi liikme statuse näol. See tähendab, et kogu üksus on töötanud vähemalt 1 miljon töötundi või 5 aastat ilma tööajakaoga tööõnnetuseta. Seega on töötajate väärtustamine osa firmakultuurist.
Samuti tähtsustatakse meie ettevõttes töötajate tervist ning selle heaks näiteks on tervisespordi toetamine, millest samuti on saanud firmakultuuri osa. Lisaks töötajatele kaasame ka oma kliente ühiselt sportima. Korraldame juba aastaid erinevaid pallimängude turniire nii korvpallis, võrkpallis kui rannajalgpallis kliendiüritustena. Need on jätkuvalt väga populaarsed ja oodatud. sg-ehitustooted_turundustiim  

Toetate peamiselt kahte valdkonda – peresid ja sporti?
Toetamise valdkonnad on meil aja jooksul välja kujunenud. Võimaluste piires anname oma panuse rahva- ja professionaalse spordi arengusse ja pered ning lapsed on ka kindla fookuse all. See valik ei ole juhuslik, vaid tugevalt seotud meie ettevõtte sisemiste väärtuste ja kultuuriga.

Miks Te valisite toetamiseks just Lastekaitse Liidu õppelaagrid?
Oma väärtustes oleme alati tähtsaks pidanud meie tuleviku ehk uut põlvkonda. Oleme läbi pikkade aastate kaasa aidanud mitmete erinevate heategevuslike projektide elluviimisele, mis parandavad laste võimalusi hakkama saada nii tänases päevas kui tulevikus.

Samuti teeme tihedat koostööd mitmete kutseõppeasutustega, mis on seotud meie valdkonnaga, pakkudes omalt poolt valdkonnaspetsiifilisi teadmisi läbi koolitusprojektide, kui ka otse võimalust töötada meie materjalidega.
Lastekaitse Liidu toetuseni jõudsime eelmisel aastal, kui tekkis mõte loobuda aasta lõpus sadade kliendikingituste tegemisest. Selle asemel soovisime anda panuse heategevuseks. Lastekaitse Liit sai valitud põhimõttel, et tegemist on organisatsiooniga, mis hõlmab oma tegevuses väga laia valdkonda ja seeläbi ulatab omakorda abikäe läbi erinevate projektide lastele üle terve Eesti. Koostöö käigus jõudsime loogilise jätkuna õppelaagrite projektini, mis on ka otseselt seotud meie tegevusvaldkonnaga, ehitusega.   

Kuidas igaüks saaks aidata nõrgemat kaaslast?
Alati ei pea ju abistama materiaalselt. Sageli on suureks abiks tähelepanu pööramine, ära kuulamine, oma teadmiste ja kogemuste jagamine. 

  

 

tonu-poopuuTõnu Poopuu, MTÜ Lastekaitse Liit juhataja:
Ühiskond on mitmetasandiline ja koosneb lisaks riigisektorile ka era- ja ärisektorist. Sotsiaalses mõttes hästi toimiva koosluse tagamiseks ühiskonnas on oluline, et eraettevõtlus mõistaks ja panustaks meie kõgi jaoks olulistesse teemadesse. Erinevate sektorite nagu riigi-, erasektori, mittetulundusühingute ja äriühingute koostöö ühise panustamise tulem on mõjusam. Lastesse investeerimise tähtsuse puhul toonitatakse sageli neid kui ühiskonna tulevikku. Siiski tasub märgata ka olevikku ja muuta laste lapsepõlve lihtsalt paremaks ja meeldivamaks. 
Sotsiaalses mõttes vastutustundlikest ettevõtetest rääkides toovad paljude riikide kogemused välja selliste ettevõtete üldise parema toimetuleku ja edukama tulemuslikkuse võrreldes ettevõtetega, mis pea oluliseks sotsiaalsetesse teemadesse panustamist. Sotsiaalselt vastutustundlikud ettevõtted omavad suuremat infot ja näevad laiemat pilti oma tegevuste mõjudele. Ettevõtted, mis panustavad lastesse, teadvustavad enamasti teistest enam ka lapsi kui õiguste kandjaid. 
Lastekaitse Liidule on koostöö Saint-Gobain Ehitustoodetega suur tunnustus. Organisatsioonina on Lastekaitse Liit 28 aastat järjepidevalt ühiskonnas aktiivne olnud, omades laste õiguste valdkonnas suurt kogemust.
Mittetulundusühinguna on keeruline hallata ja arendada kahte lastelaagrit Eesti erinevates paikades ja tagada selle konkurentsivõime ja nüüdisaegsus. Ärisektori toetus, nagu koostöö Saint-Gobain Ehitustoodetega annab meile võimaluse mitte loobuda teenusepakkumisest.