Uudne ennetustöö Hiiumaal

Autor: Kaie Pranno
Hiiumaa Noorsootöö Keskus, vabatahtlik projektijuht Hiiumaa Lastekaitse Ühingus

 Noorte alkoholi- ja tubakatarvitamise ennetamiseks ei piisa tavapärasest loengust. Hiiumaa Lastekaitse Ühing on läbi viinud erinevaid alternatiivsetele meetoditele keskenduvaid projekte.

Hiiumaa noortega töötavaid spetsialiste koondav võrgustik „Noortespetsid” on juba eelmisest aastast võtnud enda fookusesse noorte alkoholi-, tubaka- ja sõltuvusainete tarbimise ennetamise. Selle tulemusena on ühistööna kirjutatud erinevaid projekte, mis oleks ühelt poolt uuenduslikud, kuid samas vajalikud. Esimeseks oluliseks sündmuseks oli 27. jaanuaril toimunud seminar „Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?”, kus kohtusid lapsevanemad, õpetajad ja spetsialistid. Päeva vältel kuulati ettekandeid ning arutleti üheskoos ennetuse teemal ja leiti praktilisi vastuseid küsimustele nagu mida tähendab, et alkohol on noorele „halb“, kui täiskasvanu ise nädalavahetuseti võtab klaasi või isegi rohkem? Miks on seadused sellised nagu need on? Mida rääkida 11-aastasele lapsele, kui ta küsib, miks tema ei tohi veini juua?

Seminaril esinenud Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Triin Sokk tõi välja, et noorte alkoholi- ja tubakatarvitamise ennetamiseks peavad lapsevanemad teadma vastuseid laste küsimustele ning omama kindlaid seisukohti, kui asi puudutab meelemürke. Lihtsad loengud enam ei toimi, need ei ole noorte jaoks atraktiivsed ega paku neile lahendusi, mistõttu on oluline kasutada interaktiivseid meetodeid.

Noortenõustaja-psühholoogi Iris Vahtra sõnul toetavad interaktiivsed meetodid noortega töötamist, kuna nii saab tegeleda mitmetahuliste probleemidega nagu kiusamine, narkootilised ained ja õppimine. Nii toimuski 8. märtsil seminari jätkuks Hiiumaa Gümnaasiumis teemapäev, mille üheks osaks oli luguteater. Luguteater keskendus noorte enda lugude jutustamisele, lahenduste leidmisele ning aitas kasvatada noortes julgust ja eneseteadlikkust.

Luguteatri üks eestvedaja ja draamaõppejõud Aivar Simmermann võttis päeva kokku üsnagi tabavalt: „Tegelikult „ei” ütlemine ei ole raske, kõik oleneb selgroost ja julgusest.”

Teemapäev ja seminar olid väikese Hiiumaa kohta väga rahvarohked. Tagasisidena toodi välja seminari vajalikkust, eelkõige ühise arutlemise vajaduse tõttu. Samas toodi välja ka hetkel muid päevakorras olevaid teemasid, mis vajaksid käsitlemist, nagu lähisuhtevägivald ja koolikiusamine.

Uus võimalus Hiiumaa noortele
Noortespetsid on valinud üheks interaktiivseks meetodiks Hiiumaa ennetustöös foorumteatri – see on aktiivne osalusteater, mille kaudu saab õppida toimetulekut igapäevaelus tekkivate olukordadega. Foorumteatris kasutatakse osalejate endi kogemusi ja lugusid ning see aitab leida konfliktsetele olukordadele lahendusi. Loovterapeut ja eripedagoog Svetlana Reinmets iseloomustab meetodit tabavalt: „Teater on võimalus minna oma mõttega kaasa, kehastudes kellekski, kes muidu olla ei saa või ei julge. Teater on lugude jutustamine koos pildiga ja kellele ei meeldiks jutustusi kuulata või vaadata. Teater lubab piiridest üle minna ja mängida seda, mis muidu ei ole sünnis või teiste poolt ei leia heakskiitu.”

Hiiumaa Lastekaitse Ühing koostöös partneritega  ja noortespetside võrgustiku sisendiga on läbi viimas projekti „Turvaliselt läbi murdea”, mille raames läbivad kaks spetsialisti foorumteatri süvakursuse, mis annab oskused ja teadmised antud meetodi kasutamiseks. Svetlana rõõmustab, et saab osaleda projektis spetsialistina: „Ma ei ole varem kokku puutunud foorumteatriga, küll aga teatriga. Teatris luuakse lugusid. Mulle meeldib, kui lugu saab rääkides ja mängides muuta. Mulle meeldivad õnneliku lõpuga lood, et hea võidab kurja, tarkus rumaluse ja et kõigil on võimalus. Lugu peab alati kuhugi jõudma. Seda kõike saab teatris teha.”

Foorumteatri süvakursuse lõpetanud spetsialistid töötavad välja töötoa, mis tugineb 7. klassi inimeseõpetuse ainele „turvaliselt läbi murdeea”, mis toetab enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arendamist, iseenda käitumise ja valikute suunamist ning toimetulekut kiusamise ja vägivallaga. Ühingu esinaine ja Hiiumaa Noorsootöö Keskuse juhataja Merle Salusoo nendib, et loodav töötuba toetab ja täiendab juba maakonnas käimasolevaid ennetustegevusi ning on jätkusuutlik, kuna iga aastaga jõutakse enamate noorteni, ja on kohaldatav vastavalt sihtgrupile. Foorumteater on universaalne meetod, mis sobib kõikidele, kes töötavad inimestega. Samuti saab foorumteatrit kasutada ka erinevatel üritustel nagu seminarid, laagrid, teemapäevad jne.

Enamik 15-aastastest noortest on tarbinud alkoholi
Alkoholi ja teiste narkootiliste ainete tarvitamine noorte seas on üsnagi teada-tuntud probleem, mis seostub eelkõige teismeeaga. Kõik teavad, et narkootilised ained on halvad ja et seaduse järgi ei tohi alaealised neid tarvitada. Samas arvavad teismelised, et alkoholi tarvitamine on normaalne, sest nad on väikesest peale näinud, kuidas täiskasvanud alkoholi tarbivad ja ühtlasi õpivad nende pealt, kuidas ja mida juua. Teemapäeval pakkusid noored, et 12. klassidest kolmveerand õpilasi tarbib iganädalaselt alkoholi, kuigi statistika näitab vaid kolmandikku. Noorte jaoks on saanud alkoholi tarbimine justkui normiks. Ühiskonna suhtumine alkoholitarvitamisse on sageli kahepalgeline, mistõttu saavad noored segadusse ajavaid sõnumeid alkoholist ja selle mõjust. Eesti üldine statistika näitab, et ligi 90% 15-aastastest noortest on juba tarvitanud alkoholi. See tähendab, et keskmises klassis, kus õpib kümme last, siis nendest üheksa on juba vähemalt korra alkoholi tarvitanud. Seetõttu on oluline alustada ennetustööd juba varakult, et kujundada õigeid hoiakuid.