Õigusteenuste Büroo juristid pakuvad tasuta õigusabi erivajadustega isikutele ja peredele

Hille Raud

SA Õigusteenuste Büroo

Öeldakse, et iga kett on täpselt nii tugev kui on tema kõige nõrgem lüli. Ja et ühiskond peaks nõrgemaid toetama. Laste heaolu tagamine, laste õiguste laste huvides realiseerimine, on vanemate teha. Laste hooletusse jätmine, laste seadmine vanemate vaheliste tülide kilbile – need on olukorrad, mis sihtasutuse Õigusteenuste Büroo (ÕTB) juriste juba aastaid oma tööalaseid oskuseid ja kogemusi rakendama sunnivad.  Viimastel aastatel on ÕTB töölaudadele jõudnud ülekaalukalt peresuhete õigusmured, sageli on nende murede mustrite üks elemente laps

2017. aasta on ÕTB jaoks teistsugune. Me saame õigusabiga abiks olla kitsamatele sihtgruppidele, nendeks on erivajadustega isikud ja perevägivalla ohvrid.

Erivajadusega isikuks loetakse isik, kellel Sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud keskmise, raske või sügava puude. Erivajadustega isikutele õigusabi TASUTA saamise võimaluse Eestimaa erinevais paigus tagab Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Justiitsministeeriumi koostööleping.

Õigusmurede ring, milles abi küsida, on ulatuslik. Juristid on valmis juhendama ja abistama peresuhetest tekkinud probleemide, näiteks laste ülalpidamis- või hoolduskohustuse mittetäitmisega seotud murede lahendamisel või elatise väljanõudmisel välismaal töötavalt vanemalt. Oma last majanduslikult abistada on iga vanema kohustus. Kahju, et liiga sageli tuleb selleks kohtuuksi kulutada ja hiljem ka kohtutäituri poole pöörduda. ÕTB juristid koostavad aastas sadu elatishagisid. 2017.a. rakendus täitemenetluseaegne elatisabi nõudmise võimalus. Sõltuvalt elatise suurusest maksab riik kuni 100 eurot kuus (kui kohtuotsuses on elatis väiksem, siis kohtu poolt otsustatu). Üsna sageli vajatakse juristi abi võlgade (sageli ka täitemenetluse) asjus. Uue teemana on ÕTB juristide töölauale jõudnud erivajaduse/töövõime hindamise otsuste vaidlemised.    

Juristi juurde nõustamisaja saamiseks on igal juhul vajalik eelregistreerimine ÕTB telefonidel 53850005 või 6015122. Telefonitsi saab õigusinfot (mis, kus ja kellele) kõikidel tööpäevadel 9.00 – 17.00. Informatsiooni tasuta õigusabi kohta leiate ka ÕTB kui Eesti Puuetega Inimeste Koja veebilehtedelt (www.otb.ee , www.epikoda.ee ).

Nõustamisele tulles tuleb kaasa võtta erivajadust tõendav dokument, kindlasti ka kõik õigusmurega seotud dokumendid. ÕTB jurist analüüsib kliendi olukorda, arutatakse tegevusplaani ja suunatakse klient vajalikke dokumente koguma. ÕTB jurist koostab õigusdokumendid ja juhendab klienti. Vajadusel abistab ÕTB jurist riigi õigusabi advokaadi taotlemisel.

Nõustamispäevad on planeeritud toimuma 15 keskuses kord kuus. Nõustamispäevade vahelisel ajal saab klient oma juristiga ühendust pidada telefonitsi või e-kirja teel. Vajadusel saab õigusnõustamist teostada veebisilla (Skype) teel.

ÕTB-sse helistamisel palume nimetada, millisesse piirkonda soovite teenusele tulla.  ÕTB assistent esitab vajalikud küsimused sihtgruppi kuuluvuse ja õigusvaldkonna kohta ja registreerib teid nõustamise ootele. Kui õigusabi on vaja ajakriitilistes küsimustes, siis palume sellest tingimata informeerida, et teha koostööd murele kiirema lahenduse leidmiseks.

EV president Kersti Kaljulaid rääkis 24. veebruaril aastapäevakõnes ühest Eestimaa valusaimast probleemist – koduvägivallast. Koostöös Tallinna Naiste Kriisikoduga ja justiitsministeeriumi toetusel, saavad ÕTB juristid nõuannetega aidata ka koduvägivalla all kannatavaid inimesi. Julgustame kõiki hädasolijaid helistama ÕTB telefonidel 53850005 või 6015122 ja tulema juristi vastuvõtule. 

Toetagem ühiskonna nõrgemaid nõu ja jõuga, aidakem oma lähedasi või naabreid ning oleme üheskoos tugevamad!