Rõõm, puhas rõõm!

Sirje Pärn
Tartu Lastekaitse ühingu juhatuse liige

 Tartu Lastekaitse Ühingul on suur rõõm on jagada uudist koostööst. Prisma Peremarket on oma eesmärgiks seadnud olla kõige peresõbralikum kauplus ning pöörata enam rõhku just lastega perede abistamisele. Nii pakkus Prisma Peremarketi esindaja välja idee teha midagi ühiselt laste heaks – näidata vastutustundliku organisatsioonina ise eeskuju annetuste tegemiseks ning kutsuda üles sama tegema ka kliente. Septembrist kuni jõuludeni asub Tartu Annelinna Prismas annetuste kogumise kast. Selle vahva ettevõtmise kaudu saame ühiselt aidata ennekõike Tartus elavaid lastega peresid. Selline koostöö ei ole Prismale uudne – varasemast ajast on Prisma koostööpartneriks olnud Eesti Toidupank, mille kaudu on nad aidanud Eestis elavaid kümneid tuhandeid inimesi, kel ei ole võimalik osta endile ja oma lastele piisavalt toitu, muust rääkimata. 

Juba enam kui aasta, alates möödunud aasta septembrist, korraldab Tartu Annelinna Prisma oma mängutoas laupäevaseid lastehommikuid. Laupäeval, 2. septembril,  toimus järjekordne üritus, mille käigus avasime üheskoos pidulikult ka annetuste kasti. Esimeste annetajate seal oli ka Prisma Peremarketi esindaja. 

Mul on siiralt hea meel, et Eestis leidub ettevõtteid, kes leiavad võimalusi ja omavad initsiatiivi teiste toetamiseks. Olen tänulik ja uhke, et Prisma  otsustas seekord aidata just meid, Tartu Lastekaitse Ühingut. Mis võiks olla tähtsam kui see,  et meie  lapsed saavad elada rõõmsat ja aktiivset elu!