Lastekaitse Liidu 2017. aasta stipendiaadid on selgunud

MTÜ Lastekaitse Liit annab alates 2003. aastast välja stipendiumi, mille abil toetatakse põhi- ja keskharidust omandavat õpilast ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamiseks.

 

 

Stipendiumi toel osalevad õpilased aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel, aga ka tasuda näiteks huvi-, spordi- või keeltekooli või -ringi õppemaksu. Lastekaitse Liidu stipendiumi taotlejalt eeldatakse märkimisväärseid saavutusi õppetöös või muul harrastataval alal, näiteks aineolümpiaadid, spordivõistlused, konkursid või muu selline. Stipendiumile kandideerimine toimub Eesti Rahvuskultuuri Fondi kaudu üks kord aastas.

Lastekaitse Liidu Fondi algkapitaliks oli Eesti Ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnaga kaasnenud rahaline preemia. Ajavahemikul 2003 – 2017 on fondist eraldatud kokku 23 stipendiumi, kogusummas 9 243,50 eurot.

2017. aasta stipendiaadid on Kert Vahtre, Ursula Melsas ja Joosep Perv. Mustpeade Majas 10. detsembril toimunud traditsioonilisel Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiaatide ja sponsorite austamiskontserdil andis Lastekaitse Liidu fondi stipendiumid üle liidu president Loone Ots.  

Noori andekaid õppureid Lastekaitse Liidu stipendiumi kaudu toetada soovivad eraisikud ja ettevõtted saavad tehes ülekande Lastekaitse Liit Swedbanki kontole EE672200221001101347, selgituseks “Lastekaitse Liidu Fond”. MTÜ Lastekaitse Liit on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Seega saavad nii juriidilised (piirmäärades) kui füüsilised isikud teha Lastekaitse Liidule annetusi tulumaksuvabalt.

Loe Lastekaitse Liidu stipendiumi kohta täpsemalt siit.