„Kiusamisest vabaks!“ programmiga liitusid juunikuus taas uued koolid.

On aeg, mil lasteaedades ja koolides tehakse õppeaastast kokkuvõtteid ja öeldakse tänusõnu seni saavutatu eest. Kaheksa kooli meeskonnad seadsid juunikuus aga juba aktiivselt uue õppeaasta sihte, osaledes „Kiusamisest vabaks!“ põhikoolitusel koolide meeskondadele. Koolitusel osalenud alustavad 2018/2019 õppeaasta saabumisel kiusamise ennetamisel süsteemset ja järjepidevat tööd „Kiusamisest vabaks!“ põhimõtete järgi ja vahendite toel. Koolitused toimusid nii eesti kui vene keeles ning tänaseks on „Kiusamisest vabaks!“ programmi kasutamise õiguse saanud Lastekaitse Liidult juba 143 kooli üle Eesti.

Koolitusel osalenud õpetajad kinnitasid tagasisides, et saadud uued teadmised vastasid ootustele ja on kindlasti vajalikud, kinnistades ka juba varasemast kasutusel olevaid võtteid. „Kiusamisest vabaks!“ annab koolidele väärtuskasvatuse jaoks vajalikud võtted ja vahendid ning võimaldab samas igal koolil leida programmiga toimetamiseks just neile parim viis. Siiski vajab iga muutus järjepidevat tööd iseendaga ning organisatsioonis ning koolis nii laste kui lapsevanemate aktiivset kaasamist. Tuult tiibadesse, Tallinna Läänemere Gümnaasium,  Haabersti Vene Gümnaasium, Loksa Gümnaasium, Raasiku Põhikool, Varbola Lasteaed-Algkool, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium, Kolkja Lasteaed-Põhikool, Võsu Kool!

 

Ühiselt suudame palju!