Ajakirja “Märka last” järgmine number

Lastekaitse Liidu ajakirja “Märka last” järgmine number ilmub septembrikuu jooksul programmi “Kiusamisest vabaks!” erinumbrina. 

Fotost. Padi on valminud viie poisi tänuna oma õpetajale. Selle valmistas Leisi Lapikoda, autorid Hege Runnel ja Maire Forsel.