Kandideeri Lastekaitse Liidu stipendiumile!

Alates 1. septembrist kuni 15. oktoobrini on avatud kandideerimine Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fondi allfondina tegutseva Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile.

Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada last ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamiseks.

Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel või huvi-, spordi- või keeltekooli (-ringi) õppemaksu tasumiseks.

Loe kandideerimisest lähemalt Lastekaitse Liidu kodulehelt

Lastekaitse Liidu Fond asutamine sai teoks tänu Eesti Ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud „Sillaehitaja 2001“ auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste toetamiseks. Personaalset stipendiumit jagatakse välja alates 2003. aastast, kokku on antud välja 29 stipendiumit.

 

Käesoleval aastal toetab stipendiumifondi ACE Logistics Estonia AS meeskond ja kliendid 10 000 euroga.

Kui soovid eraisiku või ettevõttena samuti toetada noori andekaid õppureid, saad teha annetuse SA Eesti Rahvuskultuuri Fond Swedbanki kontole EE672200221001101347, märgusõna “Lastekaitse Liidu Fond”.