Ma soovin olla teotahteline ja rõõmus laps

Autor: Toivo Sikk, Lastekaitse Liidu vanematekogu liige

Kõigile meile meeldib elada ühiskonnas, kus valitseb inimeste vaheline sallivus, kus austatakse kõiki inimesi, kus näidatakse oma tegemistega üles hoolivust ja ollakse julge reageerija, kui seda on vaja. Kuid kuidas me saame kõiki neid väärtusi endas arendada?

Kindlasti suheldes ja osaledes ühiskonna ettevõtmistes.

Me ei saa kõigiga olla südamesõbrad, kuid saame alati väärtustada meid ümbritsevaid inimesi – esmalt oma ema ja isa, nende vanemaid ja sugulasi, lasteaia- ja koolikaaslasi, tuttavaid. Väärtustades neid loodame, et saame ka ise samasuguse suhtumise osaliseks.  Kuid kas kellegi või millegi väärtustamine  tekib iseenesest? Kas väärtustamise aluseks on üksnes nende inimeste tundmine? Küsimusi on rohkemgi, kuid esmatähtis on see, et väärtusi omandatakse, õpitakse kõiges nende järgi tegutsedes ja püütakse luua inimesele tunne, et ta elab kiusamisvabas ühiskonnas.

Kui me oleme hoolivad, siis tahaks, et meil kõigil läheks hästi. Ka see, et kaotame vahel ajataju ning jääme lubatud kohtumisele hiljaks ning sellest ootajaid ei hoiata, näitab  meie mittehoolivust teiste inimeste suhtes. Ka lubamine ning nendest lubadustest mittekinnipidamine  on austusega kaasnevad omadused.

Elame kiirelt muutuvas ühiskonnas, kus aeg kulgeb samas tempos kõigile meist – mõned meie hulgast  kurdavad aga, et aega üldse ei ole, samas osad ei tea, millega seda sisustada. Seega küsimus on meis endis, meie mõtestatud tegevuses.

“Kiusamisest vabaks!” programm on laiemas mõttes lastele ja täiskasvanutele, ehk siis kogu ümbritsevale maailmale, elu nelja alusväärtust õpetav programm. Head suhted inimeste vahel ei hooli rahvusest ega emakeelest. Programm õpetab mõistma, et igaühes meist on midagi head olemaks ja väärtustamaks teisi heade kaaslastena – klassikaaslase, kolleegi, naabri, tuttavana, teatris, tänaval.

Programmi „Kiusamisest vabaks“ metoodika  aitabki lastel mõista seda, mida tähendab hoolivus, sallivus, austus ja julgus. Mõisted on aga vaja lastele lahti seletada. Lapsed õpivad omavahel suhtlema, koostööd tegema ja lahendama situatsioone, millega igapäevaselt võivad kokku puutuda. Metoodika on lastele meelepärane, aitab neil omavahel suhelda ja lahendada erinevaid situatsiooniolukordi. Ja nii tekib neil kindel omalt poolt katsetatud kogemus toimimiseks.

Lapsed õpetatakse probleeme lahendama eesmärgiga probleeme esmalt märgata ja seejärel leida lahendus. Igal probleemil on põhjus, tähtis on kiiresti leida sellele lahendus ja püüda see teoks teha.

Ilusat teotahtelist ja elamusrikast kooliaastat kõigile!!