Vabatahtlik töö on lihtsalt üks haridusaste – iseenda tundmaõppimine. /Loesje/

Autor: Erika Teras, Türi Lastekaitse Ühing, Türi Noortekeskus

Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks.

26.- 29.juunini toimus Türi Noortekeskuses vabatahtlike suvekool vol2.

Teema on ajendatud 2014- 2015 aastal toimunud Erasmus+ projektist “Aktiivne noor- võti tulevikku” Soome Vabariigi Kaarina   ja Türi Lastekaitse ühingu koostööst. Kaasatud said ka Saue Noortekeskuse noored. Projekti toetas ka lastekaitse Liit.

2015 aastal külastasime  Rovaniemi kooli, kus  üheks õppekava osaks on vabatahtlik töö: nii teooria kui praktika.  Sealt tuli idee koostada vabatahtliku tegevuse sissejuhatav programm  Eestis katsetamiseks. Seda mitte osana kooliprogrammist, vaid kasutamiseks noorsootöös, 3 – 4 päevase laagrina.

Esimene vabatahtlike suvekool toimuski 2015. aasta suvel Samlikul. Tegevuse sisuks olid  erinevad rühmatööd, videote ja plakatite tegemine ning ka praktiline töö laagripaiga heaks.

Kuna tegemist oli eksperimentaalprogrammi LEVEL UP praktika tööga, siis esmakordselt Eestis said osalenud noored ka Noortepassi (osalemine noorsootöös).

Teine vabatahtlike suvekool toimus 4- päevase laagrina Türi Noortekeskuses. Osales 13 noort vanuses 10-14 eluaastat. Tehti erinevaid rühmatöid, korrastati Noortekeskuse ümbrust, osaleti Paberivabriku talgutel, tehti reklaami rulluisupargile. Kohtuti Annika Nõuliku, Dmitri Onegini, Georg Siemanni ning Martin Kaschaniga, kes jagasid oma kogemusi vabatahtlikuna ning rääkisid sellest, kuidas vabatahtlik töö on neid karjääriteel aidanud. Peamine valmistati ette Noorte Kohviku menüü ning õnneloos. Laager lõppes Õpilasmalevaga ühise väljasõiduga Tallinna Skyparki.

2. juulil, Türi linna sünnipäeval korraldatakse meie linnas aedlinna kohvikute päev. Seda juba 7 aastat. Tänu vabatahtlikele sai Noortekeskuse Noorte Kohvik mitmekülgse menüü, muusika, mängud ja tegevused nii sees kui Noortekeskuse hoovil. Kohvik oli avatud 12.00- 20.00. Abiks oli 9 noort.

Vabatahtlik annab endast palju välja ühiskonnale: panustab aega, teadmisi, oskusi, vahel ka asju ja toitu. Mida kõike ei oskagi öelda, palju sõltub olukorrast ja tegevusest.

Mida aga vabatahtlik selle eest vastu saab?
Uusi oskusi ja kogemusi ning tutvusi, tunda end tähtsa ja väärtuslikuna; osaleda erilistel sündmustel, koolitustel. Vabatahtlikku kaasatakse erinevatesse projektidesse, mis avardab noorte silmaringi. Usaldatakse ning võimaldatakse seeläbi saada veelgi uusi ja huvitavaid kogemusi. Tehes vabatahtlikku tööd, õpib noor ennast paremini tundma, oma oskusi, võimeid, iseloomu ja sageli ka ennast ületama. Pakutakse reisimise võimalust, kutsutakse pannkooki sööma.

Väga oluline on töökogemus, mida vabatahtlikuna saadakse. Selle ära märkimine oma CV- s on juba konkurentsieelis võrreldes nende noortega, kellel seda ei ole. Seega võime väita, et vabatahtlik töö on üks haridusaste – iseenda tundmaõppimine. Aktiivne noor on tulevikuvõti: nii endale kui ühiskonnale.