Juhtkiri: 30 aastat – vähe või palju?

Autor: Ene Tomberg, Lastekaitse Liidu president

Lastearstide initsiatiivgrupi algatusel taasloodi 02. oktoobril 1998 Ugala teatris Lastekaitse Liit. Sellel 259 osalejaga üritusel nõuti esmakordselt üle pikkade aastate lastele nende õigust. Juba esimesel üldkogul otsustati asuda ellu viima ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid. Meie tõlgenduses kõlasid need nii:

  • lapsele tuleb seaduste ja kõigi teiste vahenditega kindlustada eriline kaitse ning tagada võimalused tema igakülgseks füüsiliseks, vaimseks, kõlbeliseks ning sotsiaalseks arenguks;
  • laps peab igas olukorras olema nende hulgas, kellele esmajärjekorras kindlustatakse kaitse ja abi.

Regionaalsed keskused moodustati Viljandis, Tartus, Pärnus, Valgas, Kohtla-Järvel, Raplas ja Tallinnas. Kohe algas koostöö naaberriikidega, eeskätt Soome Lastekaitse Liidu ja Mannerheimi Liiduga, sest pidime kiirelt hakkama tegutsema lapse õiguste kaitsel. Meie esimese ühisprojekti „Sovitan“ eesmärgiks oli leida lepituse kaudu teed kannatanu ja noore õigusrikkuja lepitamiseks.  Juba siis sai alguse projekt „Laps ja vägivald“, mis erinevate rõhuasetustega on kestnud senini.

„Lapsele oma kodu“ projekt toetas lastekodulaste tagasipöördumist oma bioloogiliste vanemate juurde. Hiiumaa Lastekaitse Ühingu algatatud projektist „Laste suvepuhkus“ koorus välja lastelaagrite tegevus Pivarootsis ja Remnikul. Leelo Tungla ja Kirke Kangro sulest ilmus esimene  „Mul on õigus“ raamatuke lastele nende oma õiguste selgitamiseks alates eelkoolieast. Viisime läbi õpilaste küsitluse nende vägivallakogemusest, millele järgnesid kolm väga populaarset kampaaniat „Ära löö last“.

Koos Mannerheimi Lastekaitseliiduga andsime välja raamatukese „Nutikas kasvatus“, millele järgnes nõuanderaamat vanematele „Mida teha siis, kui su laps ….“. Aastate jooksul on koostöös Taani lastekaitsjatega muutunud eriti populaarseks „Kiusamisest vabaks“ programm, millega on tänaseks ühinenud  472  lasteaeda ja 143 kooli. „Meie lapse mure“ konverents kaasab igal aastal palju mõttekaaslasi.

Lastekaitse Liit peab oluliseks lapsevanemate koolitamist. Koostöös Eesti Advokatuuriga nõustatakse peresid läbi projekti „Hea nõu lastega peredele“ ning viiakse läbi populaarseid koolitusi lastega tegelevatele spetsialistidele.

30-aastasena teame laste ja ühiskonna vajadusi, omame kogemusi probleemide ja vajaduste rahuldamiseks. Lastekaitse Liit on kujunenud arvestatavaks koostööpartneriks nii ministeeriumitele, rahvusvahelistele lastekaitse organisatsioonidele, kui ka erinevatele ühendustele. Täname kõiki partnereid, kes on nende pikkade aastate jooksul olnud meiega!

Lastekaitse ei kao kunagi, sest alati on vähemalt üks väike silmapaar, kes vajab märkamist ja abi. Niisiis – märkame ja aitame!