Tähistame koos laste ja noortega turvalise interneti päeva

Kerli Valner,
Projekt Targalt Internetis,
MTÜ Lastekaitse Liit

Tänavu tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva 5. veebruaril
ja seda enam kui 140 riigis üle maailma. Eestis korraldatakse sellel puhul mitmeid üritusi. Turvalise interneti päeval, 5. veebruaril korraldatakse MTÜ Lastekaitse Liidu ja Tartu Ülikooli koostöös konverents “Digilaps, kus
tõttad sa?: EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuringu esialgsed tulemused“.
Konverentsil tutvustatakse värskeid üle-euroopalise laste internetikasutuse
Eesti uuringu tulemusi. Rohkem infot leiate Targalt internetis veebist ja
Facebooki lehelt.

Selleks, et Eesti erinevates paikades saaksid nii õpilased, õpetajad kui ka
lapsevanemad osa turvalise interneti päevast ning oleksid nutivahendite
kasutamisel veelgi nutikamad, tegi projekt Targalt internetis lasteaedadele,
koolidele, noortekeskustele ja huviringidele juba traditsioonilise üleskutse temaatiliste ürituste korraldamiseks. Kõik, kes oma üritustest on meile teada andnud, on kantud Eesti kaardile, millega saate tutvuda Targalt
internetis veebilehel. Eelmistel aastatel oleme teinud sarnase üleskutse,
mille raames korraldati näiteks 2017. aastal 28700 osalejaga 185 teavitusüritust ja 2018. aastal andis oma üritustest meile teada 82 asutust,
kus osales enam kui 14500 inimest, peamiselt lapsed ja noored.

Inspiratsiooni pakkumiseks oleme koostanud kogumiku „Soovitusi 2019. aasta turvalise interneti päeva tähistamiseks“, millest leiab uusi
temaatilisi teavitusmaterjale, tunnikavasid jpm, mida saab kasutada
erinevate e-ohutust puudutavate teemade käsitlemisel ka peale
turvalise interneti päeva.