Telia ja Lastekaitse Liidu uuring: internetis on Eesti laste jaoks probleem info usaldusväärsus, vanemate vähene huvi ning seadmetes veedetud aeg


Elo Võrk

Telia Eesti toetustegevuste juht

Aasta 2018 lõpus avaldas Telia järjekordse Laste Nõuandva Paneeli uuringu tulemused, kust selgub, milliste murede ja rõõmudega lapsed internetis tegutsedes kokku puutuvad.

Laste Nõuandva Paneeli uuring viidi läbi 7 riigis: Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis ja Norras. Eestis oli Telia partner uuringu läbiviimisel Lastekaitse Liit. Uuringu raames küsiti lastelt, millised on nende mured ja rõõmud internetis seoses sõpruse, info usaldusväärsuse, koolitööde tegemise, füüsilise ja vaimse heaolu ning peresuhetega. Lisaks ankeetküsitlusele tegid lapsed uuringu käigus animafilme, milles jagati nõuandeid noorematele selle kohta, kuidas internetis turvaliselt ja positiivselt hakkama saada.

Mõned laste nõuanded endast noorematele, kuidas internetis turvaliselt käituda:

  • Kõik, mida sa internetis näed ja kuuled, pole tõsi. Kui miski tundub kahtlane, kontrolli, kas infol on tõepõhi all.
  • Kui sul on paha tuju, vaata mõnda filmi või naljakat videot internetist ja hakkab kohe parem.
  • Kui klassi tuleb uus õpilane, saad talle tuttavaks saamise lihtsamaks teha, kui temaga internetis suhtlema hakkad.
  • Kui sul ei ole sõpru, võid internetist leida uusi sõpru. Aga kui lähed temaga esimest korda kohtuma, ütle vanematele,  kuhu  ja kellega sa lähed ja võta keegi endaga kaasa.

Internetis suheldakse ja lahutatakse meelt

Pooled uuringus osalenud Eesti lastest arvasid, et internet on aidanud neil saada uusi sõpru, leida kasulikku infot koolitöödeks ja lahutada meelt. Võrreldes teiste riikidega arvavad Eesti lapsed sagedamini, et veedavad nutiseadmetes liiga palju aega (uuringu keskmine 38% vs Eesti laste keskmine 50%).

Lapsed näevad, et internet on koht, kus saab lahutada meelt ning nad soovitavad halva tuju korral vaadata mõnd naljakat videot või mänge mängida. Mängimine on läbiv teema nii Eesti kui teiste riikide laste seas, eriti poiste hulgas. Fortnite on üks populaarsemaid mänge, mis tuli läbivalt esile kõikides riikides. Ka mängimise puhul jagavad lapsed nõu, kuidas mõistlikult oma aega planeerida, et saaks nii õpitud kui mängitud, jääda rahulikuks kaotuste korral ja hoida häid suhteid.

Laste jaoks ei eksisteeri mõistet in real life. Online elu ongi igapäevane elu

Kui täiskasvanud eristavad pärismaailma digitaalsest maailmast, siis laste jaoks on internet ja igapäevane elu võrdväärse tähendusega. Mängude mängimine ja koolitööde tegemine on osa tavapärasest päevast. Laste kontekstis on olulisem hoopis see, et internetis luuakse ja hoitakse sõprussuhteid. Huvitav trend on ka see, et lapsed ütlevad, et nad orienteeruvad digimaailmas nutikamalt kui täiskasvanud.  Samas ootavad Eesti lapsed oma vanematelt vastu ka suuremat informeeritust, toetust ja hoolimist kõige suhtes, mida internetis kogetakse ja tehakse.

Vanematelt oodatakse rohkem tuge

Keskmiselt pooled (49%) lastest tajuvad, et täiskasvanud on nende online-hobide ja huvide suhtes toetavad. Samast uuringust selgub aga, et Eesti lapsed tunnevad täiskasvanute toetust oluliselt vähem kui teiste riikide lapsed. Kui Eesti lastest nõustub sellega kolmandik (32%), siis Rootsi lastest arvab samamoodi üle poole (58%). Samas näitas Telia Laste Nõuandva Paneeli uuring eelmisel aastal, et just ema ja isa on esimesed, kelle poole pöördutakse internetikeskkonnas esile tuleva probleemi korral.

Uuringu taust

Laste Nõuandev Paneel (CAP) on Telia Company algatus koostöös lastekaitseorganisatsioonide ja koolidega seitsmes Skandinaavia ja Balti riigis. Laste Nõuandva Paneeli eesmärk on mõista, kuidas lapsed näevad digitaalset maailma. Sügisel 2018 viidi läbi uuring ligi 800 12-aastase lapse seas, kes jagasid nõuandeid internetis käitumise kohta Plotagoni äpis tehtud animafilmide kaudu. Eestis osales uuringus 130 last, kes tegid 35 animafilmi.

Vaata Laste Nõuandva Paneeli käigus tehtud animafilme, mille autoriteks on Kose gümnaasiumi õpilased.

Tutvu kogu uuringu raportiga https://suurimjulgus.ee/assets/files/laste-noudva-paneeli-jareldused-2018.pdf.

Vaata Digitarga saadet laste suhtluskutuurist internetis