Vihjeliin tegutseb lapse õiguste kaitsel


Malle Hallimäe

Vihjeliini projektijuht, MTÜ Lastekaitse Liit

Vihjeliin www.vihjeliin.ee on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus, mis võimaldab interneti kasutajal edastada teavet internetis levivast laste seksuaalset väärkohtlemist esitavast materjalist. Teate saab veebilehel asuva vormi kaudu edastada igaüks, kes on internetis märganud fotot või videot, mis esitab tema arvates lapse seksuaalset väärkohtlemist. Teate saab edastada anonüümselt ilma isikuandmeid edastamata.

Vihjeliini tegevuse eesmärk on aidata kaasa laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali eemaldamisele internetist. Sel eesmärgil teeb Lastekaitse Liit koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga.

Iga vihjeliinile saabunud teate sisu analüüsitakse ning lapse seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali puhul edastatakse info politseile. 

Vihjeliin on ülemaailmse koostöövõrgustiku INHOPE liige, mis ühendab enam kui 40 riigi vihjeliine, kes igaüks oma riigis tegutseb samal eesmärgil – aidata kaasa laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali võimalikult kiirele eemaldamisele internetist. Iga selline foto või video, mis internetis ringleb, rikub ohvriks langenud lapse õigusi, au, väärikust ja kehalist puutumatust.

Loe rohkem www.vihjeliin.ee