Reageeri, kui märkad internetis laste seksuaalset väärkohtlemist

Internet, digimeediakanalid ja sotsiaalmeedia pakuvad lõputult võimalusi tegutseda võrgus nii teabe vastuvõtja kui ka aktiivse sisutootjana. Samas seab tehnoloogia areng meid mitmete väljakutsete ette. Seksuaalset väärkohtlemist ei tohiks ükski laps kogeda, kuid kahjuks seda juhtub lastega üle maailma. Seksuaalhuvi laste või neid kujutavate piltide vastu ei ole uus fenomen. Digitehnoloogia ja internet on lihtsustanud laste seksuaalse väärkohtlemise jäädvustamist, levitamist ja selle kättesaadavust. Möödunud aastal sai  Interpoli andmebaasile teatavaks rohkem kui 1,5 miljonit laste seksuaalset väärkohtlemist esitavat fotot ja videot, mille ohvriteks on pea 20 000 last üle maailma (Interpol, 2019). Sellise materjali valmistamiseks kasutatud laps on ohver, kelle tervist ja väärikust on julmalt kuritarvitatud. Videote ja piltide veebis ringlemine tähendab lapse seksuaalset väärkohtlemist üha uuesti ja uuesti. Samuti esineb risk, et laste seksuaalset väärkohtlemist esitavat pildimaterjali fantaasiate rahuldamiseks tarbiv täiskasvanu võib säärase käitumise üle kanda ka reaalsusesse. Seetõttu on oluline tõkestada internetis säärase sisuga materjali levikut.

Vihjeliin www.vihjeliin.ee on MTÜ Lastekaitse Liidu tasuta pakutav veebipõhine teenus, mis võimaldab interneti kasutajal edastada teavet seal levivast laste seksuaalset väärkohtlemist esitavast materjalist. Teate saab veebilehel asuva vormi kaudu edastada igaüks, kes on internetis märganud fotot või videot, kus on tema arvates last seksuaalselt väärkoheldud. Teate saab edastada anonüümselt ilma isikuandmeid edastamata.

Vihjeliini tegevuse eesmärk on aidata kaasa internetist laste seksuaalset väärkohtlemist esitava sisu eemaldamisele. Eesmärgi saavutamiseks teeb Lastekaitse Liit koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga.

Iga vihjeliinile saabunud teate sisu analüüsitakse ning, kui tegemist on laste seksuaalset väärkohtlemist kujutava materjaliga,  edastatakse info politseile.

Vihjeliin on ülemaailmse koostöövõrgustiku INHOPE www.inhope.org liige, mis ühendab enam kui 40 riigi vihjeliine. Kõik võrgustiku liikmed tegutsevad samal eesmärgil – aidata kaasa internetist laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali võimalikult kiirele eemaldamisele. Iga selline foto või video, mis internetis ringleb, rikub ohvriks langenud lapse õigusi, au, väärikust ja kehalist puutumatust.

Loe rohkem www.vihjeliin.ee

Vihjeliini video link https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MxCQEd0Fopg