Vanemlusprogramm “Imelised Aastad” – kellele kasulik?

Kärt Kase
“Imelised Aastad” grupijuht ja peer coach
pereterapeut

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ on Eestis pakutud juba viis aastat. Olen sellega tegelnud peaaegu sama kaua ehk ajast, mil esmakordselt värvati ja välja õpetati eestikeelsete vanemate koolitajaid-grupijuhte. Minust sai sertifitseeritud grupijuht ja esimesena Eestis ka sertifitseeritud peer coach ehk oman õigust juhendada teisi grupijuhte. Hea meelega tutvustan enda ja teiste pilgu läbi, kuidas ja kellele on selline programm kasulik.

Tervise Arengu Instituut on (TAI) vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ rakendusasutus. Perede ja vanemahariduse valdkonna spetsialisti Marilyn Koor`i sõnul on tänaseks lapsevanematele koolitusprogrammi pakkumisega liitunud kolm suurimat laste ja noorte vaimse tervise keskust, Tallinna Perekeskus, Tallinna Laste Turvakeskus ning 54 kohalikku omavalitsust (KOV) üle Eesti. Rakendavate KOV-ide jt partnerite veendumuse kohaselt on programmi pakkumisega seotud kulud tegelikult investeering, kuna hoiavad ära teatud teenuste vajaduse ja sellega seotud kulud KOV-ile.

Pikas perspektiivis aitab TAI analüüsi järgi iga programmi rakendamiseks kulutatud euro omakorda kokku hoida 14,40 eurot. Muljetavaldav statistika!

Paljud KOV-id rakendavad programmi igal aastal ning soovitavad ka teistele kohalikele omavalitsustele liitumist programmi korraldamisega.

Programmi suureks eeliseks on selle praktilisus, osalejate aktiivne kaasamine ning põhjalik mõju hindamissüsteem, mis põhineb kahel rahvusvaheliselt tunnustatud hindamissüsteemil. Tulemused on aasta-aastalt näidanud, kuidas kasvab koolituse lõpetanud vanemate rahulolu ja vanemlik kompetentsus ning paraneb laste tähelepanu, keskendumine, toimetulek emotsioonidega ning suhtlemine eakaaslastega.

Pilt: Kristel (14)

Programm näeb ette iganädalasi telefonikõnesid koolitusel osalevatele vanematele, et siduda läbitav materjal iga konkreetse pere vajadustega. Grupijuhina helistasin sel nädalal ühele emale ning uurisin, mis mured ja rõõmud tal lapsega seoses on. Kuulsin järgmist: “Kuna lastekaitsetöötaja mind suunas, siis juba andsin talle tagasisidet, et paremat koolitust kui see pole ma saanud. Eelnevalt olen küll loengutel osalenud, aga koolitus “Imelised Aastad” on praktiline ja mis peamine – töötab! Tuttavad ütlevad, et laps on kahe kuuga muutunud ja ise tunnen seda ka.”

Et ka teised vanemad võiksid programmi nii kõrgelt hinnata, tuleb neil lisaks osalemisele 16 nädalat järjest kestval koolitusel teha usinalt kodutöid ning lugeda täiendavat kirjandust.

Kodutööd on seotud lastekasvatuse erinevate aspektidega. Reeglina igal nädalal võetakse erilise tähelepanu alla üks kindel aspekt. Seega saab kodutöö kenasti siduda osalejate tavapärase eluga. Alustame aga sellest, et kõigil koolitusele tulnuist on oma kindel eesmärk, mille läbi teemasid käsitletakse. Näiteks mõtiskleb üks isa, kuidas aitab lapse tegevuste kirjeldamine või temaga mängimine poja enesekindlust kasvatada? Mida ta peaks tunnustama, et poja enesekindlus tõuseks?

Sageli juhtub nii, et esialgu püstitatud eesmärk saavutatakse juba enne kursuse lõppu ning tuleb leida uus. See on suurepärane: nii sünnivadki muutused, ükshaaval ja süsteemselt.

Raskeks võib minna, kui senine harjumuspärane kasvatusfilosoofia põrkub nö uue õpetusega. Meie grupijuhtidena ei survesta vanemaid teistmoodi mõtlema, küll aga on grupikoolituse võluks, et alati leidub uuest kohe kinni haaravaid lapsevanemaid. Nemad julgevad proovida ning jagavad siis oma edusamme teistelegi. Kui endal on raske tunnistada, et minu meetod ei tööta, siis ehk tekib piisav motivatsioon katsetada: äkki õnnestub ka minul? Grupijuhid eeldavad ja loomulikult ka toetavad koolituse ajal toimuvat harjutamist, et kodus, päriselus, oleks kergem alustada.

Viie aasta jooksul pole kursused suutnud murda vaid kahe osalenu koolituseelseid mõtteid ning kasvatusvõtteid, nemad jäid kõigutamatuiks. Valdav enamus aga leiab “oa” üles ning on valmis senised harjumused uutega asendama.

Pilt: pxhere.com

Olen ise väga tänulik, et ei pea Benjamin. Spocki raamatust “Teie laps” abi otsima, vaid saan kasutada aastakümneid kasutusel olnud tõenduspõhist sekkumist ka oma lapse kasvatamisel. Paljude asjade peale ise ei tule ja paljusid asju ei taha ka kasutada. Tänapäeval on küllalt emasid, kes oma laste distsiplineerimisega hätta jäävad. Nad ei taha ähvardada ega karistada, aga ei leia häid nippe, kuidas lastele piire seada. Nii keelavad nad isasid kasutada rihma ja lapse peale karjuda, aga alternatiivi ei paku. Programm “Imelised Aastad” õpetab positiivset distsipliini, mis on lugupidav ning pakub turvalisust. Ta on hädas olevatele lapsevanematele vajalikuks õlekõrreks. 

Olen kohanud mehi, kellel pole õnnestunud end isana kehtestada. Elatakse perest lahus ja emad ei usalda mehi pikemaks ajaks lastega omavahele jätta, kuna nende arvates ei oska nood õigesti käituda.

Meie koolitusel saab kahe- kuni kaheksa-aastase lapse kasvatamiseks väga häid oskusi ja teadmisi, lisaks ka enesekindlust ja julgust neid rakendada.

Me mõõdame kursuse algul osalejate tajutavat tõhusust vanematena ning see kasvab koolituse lõpuks alati. Lisaks mõõdame nii koolituse algul kui lõpus, kui palju ja milliseid raskusi on lapsel. Tulemustest valdav enamus näitab langustrendi, lisaks süveneb prosotsiaalne käitumine.   


Veiko Kruustük läbis oma kaasaga koolitusprogrammi Sakus. Ta tõdes, et õpetatud oskused ei ole piiritletud kindla vanusega, vaid neid on võimalik kasutada ka teismeliste ning oma partneriga. “Meile väga meeldis kogu see koolitusprogramm. Jah, kõik see värk võtab aega ja ka lapsed vaatavad alguses, et mis asja te nüüd teete, kuid nüüd ka veel kaks aastat hiljem on vägagi positiivsed tulemused olemas :) Lisaks aitab koolitus kaasa paarisuhte tugevdamisele, sest aitab meid hoida samal lainel ja mõista üksteist paremini ka laste kasvatamisel, et miks nüüd tehakse teisiti kui “vanasti”. Sellest tulenevalt soovitan osaleda mõlemal vanemal.
Koolitusel käimine aitab suurendada teadlikkust. Läbi teadlikkuse suudad oma emotsioone paremini kontrollida ja sellega ka olukorda ennast. Enim andis see koolitus just oskusi suhtlemises ja ka tunnustamisel, et mitte öelda lihtsalt “Tubli!”, vaid kirjeldada tehtut positiivses võtmes. Enamus osalejatest tahtsid jätkata ja oli ka küsimus, et kus edasi kohtuma peaks :) Mina julgen küll seda kõigile soovitada ja ka ise osaleda uuesti.”

Kui tekkis huvi rohkem teada saada, leiate lisainfot aadressil:

https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad

Lapsega kooskasvamine võib olla imeline!

 


Lugu ilmus Lastekaitse Liidu “Märka Last” maikuu veebiajakirjas.
Seekordne number on vanemluse ja isaks olemise teemaline. 

Päisefoto: pxhere.com