Hea praktika kogemus – Personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses

Lagle Suurorg, Tallinna Lastehaigla
Margit Juudas, Tallinna Lastehaigla
Juta Lusti, Tallinna Lastehaigla
Inna Kramer, Tallinna Lastehaigla Toetusfond

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Tallinna Lastehaigla projekt “Personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses“ algas 2014. aastal ning seda tunnustati 2017. aastal Euroopa Liidus kui hea praktika näidet. Projekti eesmärgiks oli luua võimalused ülekaalulistele lastele olla kaasatud liikumistundidesse koolivälisel ajal ning muuta laste ja perede eluviisi.

Projekti esimese viie aasta kokkuvõte näitab, et kehakaalu muutumises saavutas positiivse tulemuse 79% projektis osalenud lastest (neist 18%-l kaalutõus peatus ja 61%-l alanes). Kehaline võimekus suurenes 61%-l lastest .

Tallinna Lastehaigla füsioterapeudid suhtlesid viimase kolme aasta jooksul projektis osalevate laste vanematega e-maili teel üks kord nädalas, et hoida peredega püsivat kontakti ja anda tagasisidet laste saavutusest nädala jooksul. Lapsed pidasid igapäevaselt virtuaalset päevikut, kus kirjeldasid oma liikumisaktiivsust ja treeninguid ning märkisid üles läbikäidud sammude arvu. Lisaks andsid lapsed hinnangu enda viimase nädala toitumisele kolmes variandis: sõin tervislikult, sõin veidi ebatervislikult või sõin ebatervislikult.

Projekti kogemus infotehnoloogia kasutamisel oli heaks ettevalmistuseks COVID-19 pandeemia tõttu vabariigis kehtima hakanud eriolukorra ajal. Lastehaigla füsioterapeudid jätkasid projektis osalevate laste juhendamist kaugvastuvõttude teel, kasutades telefoni- või videokõnet ja veebivestlust.

Toetudes meie projekti kogemustele saame kinnitada, et sihipärase tegevusega ning koostöös lapse, tema vanemate ja erialaspetsialistidega on võimalik saavutada edu laste kehakaalu langetamisel ja nende tervise parandamisel. Tegevus peab olema pikaaegne, eelistatud on mitmeaastane projektis osalemine, kuid ka üheksakuulise projektiga on võimalik saavutada muutusi tervise paranemise suunas.  

Laste liikumisaktiivsuse normiks loetaks treeningut viiel korral nädalas. Projektis osalevad lapsed peaksid sellest vähemalt kaks korda nädalas osalema füsioterapeutide poolt superviseeritud liikumistundides, et tagada igaühele võimetekohane kehaline koormus. Teadlased on rõhutanud laste istuva tegevuse suurenemist, seda eriti pandeemia ajal, seoses koolides toimuva kaugõppega. Vahelduseks istuvale tegevusele on vajalik järjekindel kehaline liikumine ja tasakaalustatud toitumine. Normaalse toitumise soovitused on iga projektis osaleva perega läbi räägitud arstivisiitide ajal. Oleme ette valmistanud meelespea, kuidas hoiduda liigsöömisest: “Dieet ja kaalu juhtimine: 10 viisi enda toitumise kontrollimiseks”.

Soovime lastele ja vanematele indu ja energiat ning motivatsiooni alustatud ettevõtmisel edu saavutamiseks!

Loe lisaks: Soovitused perele COVID-19 pandeemia ajal

 

 

Päise pilt: Tallinna Lastehaigla Toetusfond