Kodanikualgatusena sündinud “Igale koolilapsele arvuti” vahendusel on abi saanud tuhanded perekonnad

 

Kristi Märk
MTÜ Lastekaitse Liit“Märkamine ja aitamine jätkub – “Igale koolilapsele arvuti” antakse osaliselt üle Lastekaitse Liidule” oli pealkiri, mida kandis 15. aprillil 2020 ehk eelmisel kevadel avaldatud uudis. Tegemist on päevaga, mil kodanikualgatus “Igale koolilapsele arvuti” sai kuu aega vanaks. Selle aja jooksul oli paari inimese loodud algatus kasvanud üle-eestiliseks liikumiseks. Lisaks headele inimestele ja ettevõtetele tuli 2020. aasta lõpus appi ka riik, eraldades sihtotstarbelise toetuse, et aidata soetada koolidesse arvuteid, mida õpilastele välja laenutada.

Projekti “Igale koolilapsele arvuti” võib ilmselt nimetada üheks pandeemia aja meediastaariks, kuna kokkuvõttes on kõnealune teema figureerinud meedias enam kui 230 korral. Kajastuste valikus on esindatud nii televisioon, raadio kui kirjutav press. Niivõrd suur meediakajastus on kindlasti oluline tööriist ja võimendaja, mis aitas kaasa ainuüksi esimese kuuga enam kui 1200 arvuti vahendamisele.

Aasta hiljem oli see arv rohkem kui 2300, millele lisandusid siiani aktiivselt toimiva Facebooki grupi kaudu otse inimeselt inimesele liikuvad arvutid. Et selle  kohta eraldi arvestus puudub, polegi täpselt teada, kui palju neid kokku ühest käest teise edastatud on. Ent üks on kindel: me räägime tuhandetest, kuna praeguseks on kohale jõudnud ka enam kui 2000 arvutit, mis osteti läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi sihtotstarbelise toetuse realiseerimiseks korraldatud riigihanke.

15. märtsil 2020 sündis Kätlin Rohilaid-Aljaste ja Sven Jablonski eestvedamisel algatus, mille tuumikuga liitusid peagi Maria Rahamägi, Siimon Härm ja Daniil Golubev. Tuhanded kaasamõtlejad, sajad panustajad ja kümned ettevõtted, kes appi tulid ning tänu kellele kasvas kõnealune kodanikualgatus kiirelt üle-eestiliseks liikumiseks. Lisaks nende poolt vahendatud arvutitele hindab Kätlin Rohilaid-Aljaste enim asjaolu, et tekkis üldine trend kodus ringi vaadata, kas seal leidub ehk mõni vana arvuti, mida kellelgi teisel antud ajahetkel reaalselt vaja läheks. Kellegi vana on alati kellegi uus.

Lastekaitse Liidu roll

Märkasin Sven Jablonski sellekohast üleskutset kohe esimesel päeval ehk 15. märtsil ning pakkusin end vabatahtlikuna appi. Järgmisel päeval rääkisin sellest algatusest ka Lastekaitse Liidu juhatajale ja kolleegidele, kes kõik olid valmis nõu ja jõuga appi tulema. Mõned päevad hiljem ladusin meie kujundaja abil kokku algatuse ajajoone, kuna selleks ajaks oli kogunenud meeletult palju erinevates kohtades laiali olevat infot.

“Teinekord ei olegi vaja muud, kui märgata ja seejärel lihtsalt tegutsema hakata, kuna lahendus on siinsamas nina all,” usub Kätlin Rohilaid-Aljaste, kellel on siiralt hea meel, et Lastekaitse Liit kampa tuli ning oli nõus ja valmis mõne aja pärast selle projekti ühe osa jätkusuutlikkuse tagamiseks enda juhtida võtma.

Lastekaitse Liidu poolt asus ettevõtete poolt annetatud arvutite ja kohalike omavalitsuste poolt kaardistatud abivajaduse vahelist infot koordineerima Ireen Kangro, kellele on tabelite ja lepingute osas suureks abiks Annika Silde. Tänaseks elab ja hingab Ireen arvutite rütmis, osates rääkida nii õppetööks vajalike annetatud arvutite spetsiifikast, riigihanke tingimustest, kolmepoolsetest lepingutest kui ka sellest, milline olukord arvutite turul valitseb.

Hanke eesmärgiks oli soetada võimalikult palju arvuteid ja need võimalikult kiiresti abivajajateni tarnida. On omamoodi müstiline, et ajal, kui selle sektori ettevõtetel on tarneaegadest kinnipidamine pandeemia tõttu sageli raskendatud, on meie meeskonnal ja tarnijatel see tuhandete arvutite puhul siiski õnnestunud.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on distantsõppe ajal eriti teravalt esile kerkinud vajadus toetada peresid, kus arvuti või internetiühendus puuduvad. “Omavalitsused on koos Lastekaitse Liiduga eelmisest kevadest kaardistanud peresid, kel puuduvad õppetööks vajalikud vahendid. Ministeeriumi toetusega saame õpilasi sel keerulisel ajal aidata kokku enam kui 2600 arvutiga, millest enamik on juba koolidesse jõudnud ning suur enamus tarnitakse sel kooliaastal,”  ütles minister Kersna.

Kõnealune kriis võimendas probleemi, mis on kogu aeg olemas olnud ehk et majanduslikes raskustes peredel ei ole sageli võimalik oma koolis käivatele lastele vajalikke tehnilisi vahendeid tagada. See oli peamine põhjus, miks Lastekaitse Liidu meeskonnas arutasime, kas ja kuidas antud liikumist 2020. aasta kevadel üle võtta, et kodanikualgatusena sündinud vägagi vajalik ettevõtmine lihtsalt ei hääbuks ning projekt oleks järjepidev.

Otsustasime, et kuigi lapse õiguste eest seisva huvikaitse organisatsioonina on liidu roll üldjuhul teistsugune, on puuduolevate arvutite probleem ka lapse õiguste kontekstis piisavalt oluline ja valulik, et see liikumine vabatahtliku töö korras meie panusena jätkuks.

Mul on väga hea meel, et ettevõtted ja erinevad koostööparterid leiavad meid tänaseks ka ise üles ning pakuvad oma abi. Läbi selle projekti olen kohtunud nii paljude suurepäraste ettevõtete esindajatega. Inimestega, kes soovivad midagi muuta ja laste heaolusse panustada.

Ühtlasi võtan mütsi maha nende avaliku sektori organisatsioonide ees, kes on samuti kas juba leidnud või otsimas võimalusi, et ka nemad saaksid oma kasutatud arvutid lastele annetada. Soovin kiita ka kõiki omavalitsusi, kes ise kohapeal lahendusi leiavad ning loomulikult on positiivne ja ülioluline, et Haridus- ja Teadusministeerium sellele projektile appi tuli.

Kogu info, mille kohalikelt omavalitsustelt saime, edastasime kohe ka riigile. See, et abivajaduse kaardistust täies mahus kuulda võeti ning lahendus leiti, on minu jaoks siiani pisut ulmeline. Kogu koostöö riigiametnikega on olnud kiire, lahendustele orienteeritud ja inimeste muret võetakse tõsiselt.

Ireen Kangro

HEA TEADA

  • Oluline on eristada annetustel ja vabatahtlikul tööl põhinevat “Igale koolilapsele arvuti” suunda, mille kaudu liiguvad arvutid peredesse ja jäävad nende omandisse, ning Haridus- ja Teadusministeeriumi sihtotstarbelise toetuse eest soetatavaid arvuteid, mis lähevad koolidesse, kus neid abivajajatele välja laenutatakse.
  • MTÜ Lastekaitse Liit koordineerib ettevõtete poolt annetatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetuse eest hangitud arvutite ja kohalike omavalitsuste poolt kaardistatud abivajaduse vahelist infot. Eraisikute abipakkumised ja abipalved suuname “Igale koolilapsele arvuti” Facebooki gruppi, mis toimib endiselt kodanikualgatusena.

Soovid aidata? 

Ootame endast märku andma kõiki ettevõtteid, kes on oma arvutiparki uuendamas, et nende kasutatud arvutid saaksid koolilaste laudadel uue elu ja väärtuse.

Loe lisaks: www.lastekaitseliit.ee/et/igale-koolilapsele-arvuti

Kirjuta julgelt Ireen Kangrole heategu@lastekaitseliit.ee või helista Lastekaitse Liidu üldtelefonile 631 1128 (E–R kell 9-17)

Suur AITÄH kõigile, kes juba on õla alla pannud ja kaasa aidanud! Teid on palju! 


AJAJOON
“Igale koolilapsele arvuti” ja Lastekaitse Liit