Karu kiidab

Kadri Karm
Tallinna Meelespea Lasteaed

„Karu kiidab” on Tallinna Meelespea Lasteaia Õiekeste rühma rühmasisene süsteem, mis saatis juba ühe grupi kooli ja tegi sellel õppeaastal algust uute lastega. Inspiratsiooni ning tõuke tema loomiseks andis programmi „Kiusamisest vabaks!“ põhikoolituse läbimine.

Laps õpib suuresti eeskujude kaudu. Rühmakaaslaste positiivsete omaduste või käitumise järgimisest kujuneb motivatsioon olla nendesarnane.

Süsteemi „Karu kiidab“ eesmärgiks on suurendada soovitud ja vähendada mittesoovitud käitumist. Heale käitumisele annab tõuke näiteks Sõber Karu tunnustus. „Karu kiidab” süsteem on lihtne ja tõhus viis edastada lastele rühma väärtusi ja kokkulepitud reegleid. Selle järjepidev kasutamine toetab niisuguste oskuste õppimist nagu enesekontroll ja eesmärkide püstitamine ning annab lapsele tagasisidet selle kohta, mida ta teeb hästi.

Õppeaasta algul arutasime kogu meeskonna ja lastega läbi meie rühma reeglid, väärtused, samuti need hetkel olulised oskused, mis vajavad õppimist ning kinnistamist. Vastavalt sellele valmistasime Sõber Karule kaela sidumiseks sobivate sõnumitega sildikesed. Need on lihtsad, lastele üheselt mõistetavad ning muutuvad ajas koos nende kasvamisega.

Mõned näited, mille eest Sõber Karu meie rühmas kiitusi jagab.

  • Kasutan viisakussõnu – tere, palun, aitäh.
  • Panen endale ise kindad kätte.
  • Hommikuringis kuulan, panen tähele ja teen kaasa.
  • Söögilauas käitun viisakalt.

Milline näeb välja süsteemi igapäevane kasutamine Õiekeste rühmas?

Suur Sõber Karu tuleb lastega hommikuringi, kus lepitakse üheskoos kokku, mida karu täna jälgib ja mille eest kiidab. Talle seotakse kaela vastavasisuline sildike. Peale lõunaund läheb karu istuma selle lapse kapile, kelle head ülalpidamist ta märkas ja keda kiita soovib. Ta on nii-öelda õpetaja abiline, kes aitab lastel reeglitest kinni pidada.

Selle süsteemi rakendamisel on rühmaõpetajatel mänguruumi ja vabadust otsustada, mitu ja millist kiitust Sõber Karu päevas jagab, kui tihti ta seda teeb ja millises päeva osas kiitused välja jagatakse. Siin tuleb õpetajal tähelepanelikult jälgida rühmas valitsevat olukorda ja vastavalt sellele tegutseda. Lapsi kiites rõhutame alati seda, et nad kõik on pingutanud ja püüdnud.

Kuidas aitab „Karu kiidab“ süsteem luua ja hoida kontakti lastevanematega?

Sellel õppeaastal võtsime kasutusele kodusildikesed, millel on Sõber Karu pilt koos sõnadega “Karu kiidab”. Need antakse hästi käitunud lastele koju kaasa. Koroonapandeemia tõttu ei saanud vanemad rühma tulla, aga me soovisime olla kindlad, et info Sõber Karu kiituse pälvimise kohta kindlasti nendeni jõuaks.

Läbi kirjeldatud metoodika oleme saanud hulgaliselt positiivset tagasidet nii lastelt endilt kui nende vanematelt. Oodatakse, et Sõber Karu märkaks püüdlusi ja pingutusi ning tunnustaks head ülalpidamist. Ollakse alati elevil, kui nähakse oma kapil istuvat karu, kes tunnustab last hea käitumise eest. Kaasa antud kodusildikesi hoitakse alles ja loetakse kokku, mitu kiitust juba saadud on. Lapsevanemad räägivad sellest, kui väga lapsed ootavad, et karu nende kapile istuks ja ollakse veidi mures, kui seda ammu pole juhtunud.

See süsteem võimaldab hästi anda vanematele tagasisidet nende lapse edusammudest lasteaias ning sellest, milliste reeglite, oskuste või väärtusega rühmas parasjagu tööd tehakse. Ajal, mil lapsevanemad veel võisid rühma siseneda ja leidsid karu oma lapse kapil istumas, oli üsna tavapärane, et rühmakoridoris tehti Sõber Karuga ühispilte. On ju seegi märk, et tema kiitust ning tähelepanu peetakse oluliseks.