Värsked leiud programmi e-poest

Saskia Muru
Programmi “Kiusamisest vabaks!” koordinaator
 
Heldin Punga ja Loona Jakan
koolieelse lasteasutuse õpetajad

Eelmisel õppeaastal koostasime programmi „Kiusamisest vabaks!“ meeskonnaga mitmeid uusi metoodilisi vahendeid, mis hõlbustavad rühmades ja klassides programmiga töötamist ning aitavad täita seatud eesmärke. Käesolevas artiklis anname ülevaate nende lõimimisest kasvatus- ja õppeprotsessi ning tutvustame kasutajate kogemuslugusid. Kui artikkel tekitab lugejates huvi metoodilisi vahendeid ka ise proovida, siis saate neid endale soetada programmi e-poest.

Märkmik „Sõber Karu külastab laste kodusid“ toob Punatriinude rühma siirast rõõmu

2021. aasta kevadel loodud märkmikku „Sõber Karu külastab laste kodusid” on võimalik kasutada kõigil programmiga „Kiusamisest vabaks!“ liitunud asutustel. Õpetajad saadavad selle igal nädalal mõne lapse koju koos Suure Sõber Karuga, et märkmikulehtedele laste ning lastevanemate poolt lisanduksid uued joonistused, fotod ning tekstid. Niisuguse ettevõtmise eesmärgiks on luua lasterühmas rohkem sallivust, hoolivust, austust ja julgust ning kinnistada sel moel programmi põhiväärtusi lisaks lasteaia- ja koolikeskkonnale ka kodudes.

Oma kogemustest märkmiku kasutamisel räägib Põlva Lasteaia Lepatriinu Punatriinude rühma õpetaja Heldin Punga.

Punatriinude rühmas alustasime koos Suure Sõbra Karu külaskäiguga laste kodudesse ka märkmiku „Sõber Karu külastab laste kodusid” kasutamist kevadel, 20. märtsil. Lapsevanemad olid väga hoolsad ja tõid mõlemad alati õigeks ajaks tagasi – päeval enne ühist karukoosolekut. Alustasimegi neid kõigi laste sissekannete ettelugemisega. Iga koosoleku lõpus sosistas karu õpetajale järgmise lapse nime, kelle koju ta programmi tunnuslaulu „Vaata-kuula karukest” laulmise lõpus soovis minna. Seda rõõmu, kui laps teada sai, et Sõber Karu on just tema välja valinud, ei oska sõnadesse panna! Samuti oli iga lapse jaoks eriline hetk, kui õpetaja teda kiitis ja tänas, et Sõber Karu eest kodus nii hästi hoolt kanti. Kõnelda oskavad lapsed said oma tegemistest koos Sõber Karuga piltide põhjal ka ise rääkida. Need, kel polnud veel piisavat kõneoskust, viitasid pildile, mille järgi siis õpetaja märkmikku lisatud sissekande põhjal jutustas, mida lapse kodus koos Sõber Karuga tehti.

Kõige suuremaks puuduseks sellise ettevõtmise juures nimetasid nii lapsed kui ka lapsevanemad, et Sõber Karu sai nende kodus viibida liialt lühikest aega.

Uuel õppeaastal lapsed juba teavad, mida oodata.

Algul olid meil omad hirmud ja veidi ka umbusku sellise tegevuse vastu, kuid laste siiras rõõm ja ootusärevus ning vanematepoolne positiivne suhtumine hajutasid kõik negatiivsed mõtted. Õpetajatena saame sellistel erilistel hetkedel juurde palju energiat ja töötahet, lisaks teadmise ja kogemuse, et teeme õiget asja!

Koostöös sündinud diplom heale kaaslasele

Programmi koordinaatoritena tunneme alati suurt rõõmu, kui õpetajad omal initsiatiivil heade mõtetega meie poole pöörduvad ja soovivad koostöös luua uue, põneva õppevahendi. Täpselt nii sai teoks ka „Kiusamisest vabaks!“ hea kaaslase diplom, mille idee autoriks on lasteaiaõpetaja Loona Jakan.
Diplomeid võib lastele kinkida nii lasteaia kui klassi lõpetamise puhul, aga ka haridusasutuse vahetamise korral. See on hea vahend, mille abil tunnustada lapse või lapsevanema eriliselt sallivat, hoolivat, austavat või julget tegu.

Veerise Lasteaia õpetaja Loona Jakan kirjeldab, kuidas tema rühma lapsed programmi „Kiusamisest vabaks!“ ning diplomeid vastu võtsid.

Meie tutvusime Sõber Karuga kaks aastat tagasi. Viisime läbi karukoosolekuid ja õppisime tundma programmi „Kiusamisest vabaks!” põhimõtteid. Kui saabus reede, teadsid lapsed koheselt, et võivad lillat värvi sõbra – Sõber Karu – tema pesast hommikuringi kaasa võtta. Sageli juhtus, et lapsed joonistasid kätega tuttavaid lugusid üksteise selgadele ka vabal ajal. Koroonapiirangutega jäid isiklikud kaisukad koju ning aina armsamaks said lasteaias olevad Sõber Karud.

Kui hakkas saabuma kevad, rääkisime paarilisega sageli erinevatest kiusamisega seotud olukordadest ja võimalustest neid ennetada ning lahendada. Ühel hetkel tundus, et oleks hea mõte anda lastele lasteaia lõppedes kaasa diplom „Kiusamisest vabaks!” programmi põhiteadmiste omandamise kohta.

Loodetavasti tuletavad nii diplom kui Sõber Karu meelde õpitud tarkuseteri ning lapsed lähevad kooli julgete, hoolivate, austavate ja sallivate kaaslastena.

Programmi kleebised toetavad oodatava käitumise tunnustamist

Programmi “Kiusamisest vabaks!” metoodilise kohvri sisu hulka kuulub pakk kleebiseid. Sageli kuuleme koordinaatoritena õpetajatelt tagasisidet, et need saavad ruttu otsa, et neid oleks rohkem vaja. Mure lahendamiseks lisasime e-poodi viie erineva kleepsuga pakid: ”Kiusamisest vabaks!” logo, “Head kaaslased”, ”Mina olen hea sõber”, “Sõber Karu” ja “Neli põhiväärtust”. Igaühte neist on pakis 30.

Kleebistega on võimalik tunnustada laste hoolivat, austavat, julget ja sallivat käitumist. Kokkuleppel lastevanematega on neid võimalik kasutada ka lastekoosoleku ehk karukoosoleku tunnuseks, näiteks kinnitades kleebise lapse pluusile või päevikusse, et ka vanemad oleksid teadlikud, millal on rühmas või klassis karukoosolek toimunud.

Pildimosaiigi meisterdamine utsitab koostööle ja tekitab ühtekuuluvustunnet

Suvevaheajal jõudis trükikojast meieni uhiuus programmi metoodiline vahend – Sõber Karu mosaiik. Antud idee autor on Tallinna Ülikooli Kunstiõpetaja õppekava (MA) kuraator ja Ülikooli kunstide didaktika nooremlektor Helen Arov. Selle komplektis on eesti- ja venekeelne juhend lasteaia- ning I kooliastme õpetajatele. Suur ühistööna valmiv seinapilt koosneb 40st järjekorranumbriga värvimist vajavast pildist. See, milline on meie hiigelsuur pilt valmiskujul ja keda sellel näha saab, jäägu esialgu väikestele meisterdajatele ning nende õpetajatele saladuseks. Oleme kindlad, et peagi rõõmustab koostööna valmistatud teos kõiki rühma- või klassiruumis olevaid inimesi.

Selleks, et ta ikka kindlalt seinal püsiks, oleme komplekti lisanud ka kaks pakki seinanätsu.