MTÜ Oma Pere – kasuperede tugi aastast 2008

Liis Saarna
MTÜ Oma Pere juht


MTÜ Oma Pere alustas tegevust aastal 2008. Tol ajal nappis veel vajalikku infot lapsendamise kohta, puudusid teemakohased koolitused ning grupinõustamised polnud nii kättesaadavad kui praegu. Ühing loodigi kõigi nende probleemide lahendamiseks, et lapsendajaperedele tuge pakkuda.

Aastate jooksul kujunes meie ühingust üleriigiline kasuperesid toetav organisatsioon. Lapsendajaperede vajadusi arvestades koostas MTÜ Oma Pere 2011. aastal Sotsiaalministeeriumi tellimusel “Lapsendamise eelsete ja järgsete teenuste arendamise kontseptsiooni”, millest sai alguse üleriigiline tugiteenuste pakkumine lapsendajatele, eestkoste- ja hooldusperedele.

Käesoleval aastal pakume kasuperedele tugiteenuseid koos SOS Lasteküla Eesti Ühinguga nii Põhja- kui Lõuna-Eestis. Pered saavad soovi korral ning tasuta psühholoogilist nõustamist, jagada mõtteid ja kogemusi mentoriga, tuge peretoetajalt, osa võtta tugigruppidest ja koolitustest.

Tänapäeval räägitakse aina rohkem sellest, kui oluline on igaühele teada, kust ta pärineb. Ka lapsendatud täisealised soovivad oma sugupuu juurtest rohkem teavet, aga ei oma piisavalt teadmisi, kuidas otsinguid alustada. Peljatakse ka võimalikke kaasnevaid riske ning seepärast on nende asjakohane nõustamine, toetus ning mõistmine väga olulisel kohal.

Kuna lapsendamine ja viljatusravi on omavahel tihedalt seotud, pakume peredele nii IVF (kunstlik viljastamine, ingl. k. in vitro fertilization – toim.) kogemusnõustamist kui lapsendamisnõustamist. Täisväärtuslik lapsevanem saab olla ka siis, kui laps pole kasvataja enda ihuvili. Viljatusravis kasutatakse näiteks doonorrakke – nii seemne- kui ka munarakke. Vanemliku hoolitsuseta lapsele saab kodu pakkuda lapsendaja- või hoolduspere.

Me nõustame nii viljatusravi protsessis osalejaid kui neid, kes selle on lõpetanud ja mõtlevad lapsendamisele.

Meie missiooniks on olnud avalikkuse ja ühiskonna teavitamine. Oleme korraldanud kohtumisi, konverentse, avaldanud käsiraamatuid ja infomaterjale, panustanud seadusloome muutmisesse ja arengukavade koostamisse asendushoolduse valdkonnas. Selleteemalistest lasteraamatutest oli üks esimesi Kätlin Vainola ja Maite Kotta „Mudilane Mummu“, mis räägib lapsendamisest lihtsas ja lapsele arusaadavas keeles. 2014. aastal valmis raamat „Elamiseks mõeldud elu“, mille autor Helen Michaels kogus kokku lood peredest, kus kasvavad teistest vanematest sündinud lapsed. See raamat on olnud toeks paljudele peredele, kes alustasid kasuvanemaks saamise teekonda.

Sarjas „Lapsevanem loeb“ (Parenting Matters) on ilmunud kolm tõlkeraamatut: „Psühholoogilise arengu häired“, „Tundeelu ja käitumishäired“ ning „Vaimse tervise häired“. Raamatusarja ajendiks olid terminid ning vajadus uut perekonda vajavate laste profiilides neid lahti mõtestada. Materjali esitatakse keerutamata ja kergesti mõistetavas vormis. Igas raamatus leidub lugusid lapsendajatest ja hooldusperedest, kus kasvavad häiretega lapsed.

MTÜ Oma Pere kõige värskem looming on 2020. aastal valminud kaardimäng „See on minu lugu“. Mängu idee sündis sellest, et tihti kujuneb sünniperest eraldatud lapsega tema tegelikust päritolust rääkimine tõeliseks väljakutseks. Kaardid võimaldavad teemat mänguliselt avada ja hõlbustada vestlust lapse päritolust/minevikust

Meie ühingu tugevuseks on tema liikmeskond. 180 osalise seas leidub nii lapsendaja-, eestkoste- kui hooldusperesid, samuti valdkonnaspetsialiste ning täiskasvanud lapsendatuid.

Ühisürituste, suvepiknike ja kooskäimiste korraldamine on aastatepikkune traditsioon. Me soovime peresid julgustada ning neid kokku viia, et sarnase kogemusega inimesed saaksid omavahel jagada mõtteid, muresid ja rõõme.


Lisainfot MTÜ Oma Pere tegevustest leiab siit.