Vihjeliin.ee – teavita, kui märkad laste seksuaalset väärkohtlemist internetis

Projekti „Targalt internetis“ raames alustas 2011. aasta veebruaris Lastekaitse Liidu algatusel vihjeliin, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali leviku tõkestamisele internetis. Igaüks, kes märkab internetis selliseid fotosid, videoid ja ka kirjutusi, saab sellest teada anda veebilehel oleva akna „Teavita ebaseaduslikust sisust“ kaudu. Teavitamiseks tuleb aknast avanevasse vormi kirjutada veebiaadress, millel internetikasutaja on märganud laste seksuaalset väärkohtlemist esitavat materjali. Oma isikuandmeid teavitaja esitama ei pea.

Miks on oluline teavitada?

Lapse seksuaalne väärkohtlemine on lapse kaasamine seksuaalsesse tegevusse, mille sisust ta ei saa täielikult aru, millele ta ei ole võimeline andma adekvaatset nõusolekut ning mis astub üle seadustest või ühiskonna sotsiaalsetest normidest. Lapse seksuaalne väärkohtlemine kahjustab tema füüsilist ja vaimset tervist ning selle tagajärjed mõjutavad kogu tema elu. Kahetsusväärselt on laste seksuaalne väärkohtlemine paljude laste jaoks üle maailma reaalsus. Samuti on reaalsus ülemaailmse internetivõrgu kaudu laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali laialdane levik.

Laste seksuaalset väärkohtlemist esitav pildimaterjal valmib enamasti lapse tegeliku väärkohtlemise käigus, kuid digiajastu tehnoloogia võimaldab hõlpsalt seda jäädvustada, üles laadida ja jagada. Sellise materjali ringlemisel ja tarbimisel internetis toimub ohvri seksuaalne väärkohtlemine üha uuesti ja uuesti. Enamasti levib selline materjal avalikel veebilehtedel. Iga internetikasutaja, kes märkab sellist materjali, saab sellest teada anda ja nii aidata kaasa ohvriks sattunud laste korduva väärkohtlemise lõpetamisele.

Mis toimub teatega?

Iga teates oleva veebilehe materjali analüüsitakse. Teates edastatud veebilehe aadress avatakse ja selle sisu hinnatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vihjeliin kontrollib vaid avalikel veebilehtedel olevat materjali. Isikutevahelises suhtlusvõrgustikus või sisselogimist eeldavas keskkonnas asuvat materjali ei kontrollita ning selline teade edastatakse Politsei- ja Piirivalveameti poolt määratud kontaktisikule.

Kui vihjeliinile saabunud teade sisaldab infot veebikeskkonna kohta, mis esitab ebaseaduslikku materjali, selgitatakse välja selle asukohariik. Kui asukohariik on Eesti, siis saadetakse teade selle kohta Politsei- ja Piirivalveameti kontaktisikule. Juhul kui ebaseadusliku sisuga materjali asukohariik ei ole Eesti, kuid asukohariigis on olemas vihjeliinide koostöövõrgustikku INHOPE kuuluv vihjeliin, edastatakse info ebaseadusliku sisuga veebilehe kohta selle riigi vihjeliinile. Kui asukohariigis ei ole kontaktvihjeliini, siis edastatakse info Eesti politseile.

Teavitamise tulemusel eemaldatakse ebaseaduslik materjal internetist politsei ja veebiteenuste pakkujate koostöös.

Aastal 2020 said vihjeliinid üle maailma 267 192 teadet, mis sisaldas infot laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali kohta. Ohvritest oli 76% vanuses 3–13 aastat ning 93% kõikidest ohvritest olid tüdrukud.

Lastekaitse Liit teeb laste seksuaalse väärkohtlemise leviku tõkestamiseks koostööd ka Kanada lastekaitseorganisatsiooni Canadian Centre for Child Protection vihjeliiniga cybertip.ca . Projekti „Arachnid“ raames tehakse koostööd, hinnates organisatsiooni andmebaasis olevaid materjale, et laste seksuaalset väärkohtlemist esitav materjal eemaldada koostöös veebiteenuste pakkujatega võimalikult kiiresti internetist. Möödunud aastal eemaldati internetist koostöö tulemusena 15 986 laste seksuaalset väärkohtlemist esitavat fotot või videot, mis olid üles laetud eri riikide veebikeskkondades üle maailma.

Igaüks saab kaasa aidata lapse õiguste kaitsmisele.