2023. aasta turvalise interneti päeva tähistamine Eestis

Kerli Valner, projekti Targalt internetis teavitustöö koordinaator, MTÜ Lastekaitse Liit

Tänavu tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva 7. veebruaril ja seda enam kui 180 riigis üle maailma. Eestis koordineerib turvalise interneti päeva kampaaniat Targalt internetis projekt ning sellel korral keskendutakse  temaatikale „Minu andmed on minu vara“.

Telia tellimusel ja Norstati poolt 2022. aasta novembris läbi viidud 7-16-aastaste laste ja noorte privaatsuse uuringu andmetel kardavad pooled Eesti lastest kõige rohkem paroolide varastamist ja ilma nende nõusolekuta piltide ja videote jagamist. Oluline on laste ja noortega arutada, kuidas oma andmeid turvaliselt hoida ning mõelda läbi, millist infot ja kellega veebis jagatakse. Kui soovitakse kellestki teisest infot, näiteks pilte ja videoid avaldada, siis tuleks enne temalt selleks luba küsida.

Kutsusime projekti Targalt internetis raames koole, lasteaedu, noortekeskusi ja raamatukogusid korraldama veebruaris lastele ja noortele üritusi, tänu millele saavad nad uusi teadmisi ja oskusi interneti ja nutiseadmete targemast ja turvalisemast kasutamisest. Koondasime uuemad temaatilised tunnikavad, videod, mängud ja õpikud inspiratsioonikogumikku.

Meil on hea meel, et tänaseks päevaks on meile teada antud juba enam kui 85 üritusest, millest saavad osa enam kui 7500 last ja noort üle Eesti. Näiteks viiakse läbi temaatilisi viktoriine, arutelusid, kutsutakse eksperte külla, mängitakse temaatilisi mänge jmt. Vaadake 2023. aasta turvalise interneti päeva üritusi Eesti kaardil.

Teeme koostööd Teeviit noorteinfoportaaliga ning korraldame koostöös 6.-10. veebruarini meediapädevusnädalat “Minu andmed, minu vara”, mis võtab fookusesse andmete temaatika ja käsitleb põhjalikumalt, mida silmas pidada andmete jagamisel internetis. Nädala jooksul avaldatakse temaatilisi videoid, artikleid ja podcast. Lisaks on õpilastel võimalik osaleda nii meediapädevuse meemikonkursil kui ka Targalt internetis netinippide loomise konkursil. Teeme tihedat koostööd veebipolitseiga ning koostöös valmis turvalise interneti päevaks noortele video andmetest ja digitaalsest jalajäljest koos teadmiste testiga, mille leiab Targalt internetis veebilehelt.

7.veebruaril, turvalise interneti päeval, kell 15.00 korraldab Harno veebiseminari “Distantsilt targemaks: andmekaitsest ja küberturvalisusest õpetajale”. Seminaril räägitakse sellest, mida peab õpetaja teadma andmekaitse ja küberturvalisuse kohta koolis. Lisaks avaldatakse kogu nädala jooksul õpetajatele andmekaitse teemalisi digiterasid, millega saab tutvuda Targalt internetis veebilehel.

8.veebruaril kell 11.00 on õpilastel võimalus osaleda Statistikaameti videotunnis „Andmed on varandus – kust neid leida?“. Videotund toimub live-ülekandena Statistikaameti Facebooki ja Youtube’i kanalil. Infotunnis saab teadmisi andmete kohta, häid vihjeid, kust ja kuidas uurimistöödeks vajalikud andmed üles leida ning osaleda viktoriinis.

9.veebruaril kell 19.00 ootame lapsevanemaid veebiseminarile “Kuidas meil internetis päriselt läheb?”. Seminaril arutatakse: kui palju ja mil viisil võiks lapsevanem teadlik olla oma lapse internetikasutusest, kuidas teha üheskoos lapsega interneti ja nutiseadmete kasutamisega seotud kokkuleppeid, milliseid andmeid, sealhulgas pilte ja videoid jagada endast ja pereliikmetest, mis on mõistlik ekraaniaeg, lapse arengust ja digitehnoloogia kasutamisest. Seminar toimub Targalt internetis ja Telia koostöös.

Turvalise interneti päeval anname välja ka Lastekaitse Liidu ajakirja Märka Last Targalt internetis erinumbri. Ajakirjas olevad artiklid on kirjutanud Targalt internetis projekti koostööpartnerid, kes jagavad infot ja soovitusi seoses andmete jagamisega nii pereringis, sotsiaalmeedias, koolis kui ka mujal.