„Lapse Hääl“ annab noortele hääle

Gertha Teidla-Kunitsõn

MTÜ Lastekaitse Liit, „Lapse hääl“ projektiassistent

Projekti “Lapse hääl” eesmärgiks on edendada teadlikkust lapse õigustest ja lapse õiguste olukorrast eesmärgiga kasutada neid teadmisi laste ja noorte kaasamisel. Projekt keskendub Ida – Virumaa noortele ning sai alguse juba pea aasta tagasi.Projekti raames viiakse läbi erinevaid seminare ning lastakse lastel ise oma koolis ja elukeskkonnas muutusi esile kutsuda.

Nüüd, peaaegu aasta pärast projekti “Lapse hääl!” algust, on läbi viidud juba neli seminari kuuele erinevale Ida-Virumaa koolile: kaks seminari Avinurme, Iisaku ja Jõhvi Gümnaasiumile ning kaks seminari Kiviõli Vene koolile, Narva Paju ja Sillamäe Kannuka koolile. Siiani on projektis osalevad noored kohtunud UNICEF Eestiga, MTÜ-ga Foorumteater ja MTÜ-ga Mondo ning ka Eesti Väitlusseltsiga. Õpetajad on lisaks nimetatud partneritele kohtunud ka Julia Kovalenkgoga SOS Lastekülast ning Olga Shumailovi ja Malle Hallimäega, kes jagavad
teadmisi turvalisest käitumisest Internetis.

Aastaga võib juba ka rääkida projekti mõjudest. Esimese asjana on jäänud silma head suhted projekti partnerite ja projektis osalevate koolide vahel. MTÜ Foorumteater on külastanud Sillamäe Kannuka kooli ning samuti Jõhvi Gümnaasiumit. MTÜ Mondo lõi Jõhvi Gümnaasiumis dokumentaalfilmiklubi. Lisaks sellele on Jõhvi Gümnaasiumis alustamas ka väitlusselts, millele sai hoogu antud teisel seminaril, kus osalesid Jõhvi noored. Projektis osalevad noored on üldse korraldanud erinevaid tegevusi oma kooli siseselt. Kiviõli Vene kooli noored viisid läbi küsitluse, Jõhvi noored aga ürituse tutvustamaks laste õigusi ja kohustusi. Avinurme Gümnaasiumis näidati aga dokumentaalfilmi „Kibe šokolaad“, Iisaku Gümnaasium tutvustas projekti kõikidele koolikaaslastele. Narva Paju kooli noored kirjutasid esimesest seminarist lausa kohalikku lehte artikli. Sillamäe Kannuka kooli noored viisid läbi foorumteatri töötube.

Teisel, eesti õppekeelega koolidele mõeldud seminaril, otsustasid ka õpetajad foorumteatri töötoa juhendaja käe all viia läbi nähtamatut teatrit, seda koos õpilastega. Nimelt algatati ühiselt õhtusööki süües õpetajate lauast diskussioon selle üle, kuidas ja kas peaks ikka projektiga jätkama. Küll leidsid õpetajad erinevaid põhjuseid, miks tuleks projektist loobuda ning teistele koolidele võimalus anda. Selline arutelu pälvis aga õpilaste tähelepanu, kes hakkasid iga hinnaga päästma projektis osalemist. Üks osalev noor võttis kasutusele kogu õpitu: „See on vaid sinu arvamus ja sul on õigus seda väljendada, aga arvesta ka teiste arvamusega!“ Niimoodi kogusid õpetajad ja projekti meeskond ausat tagasisidet osalevatelt õpilastele. Muidugi, hilisem selgitus õpilastele, et tegu oli lavastatud olukorraga ning õpetajad ei mõtle projektist lahkuda, ei päästnud kedagi õpilaste kergest solvumisest, et õpetajad olid nad üle kavaldanud.

Be First to Comment

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga