Tutvu Targalt internetis õpilaste küsitluse esialgse kokkuvõttega

targalt_iKerli Valner, Targalt internetis teavitustöö juht Lastekaitse Liidus

kerli@lastekaitseliit.ee

MTÜ Lastekaitse Liit koordineerib projekti „Targalt internetis“, mille eesmärgiks on tõsta laste ja noorte, lapsevanemate ja õpetajate teadlikkust interneti ja nutiseadmete turvalisemast ja nutikamast kasutamisest ning pakkuda sealjuures nõu ja abi. Selleks, et teada saada, millised on hetkel õpilaste vajadused, ootused ja kogemused selles valdkonnas, viidi õpilaste seas läbi Targalt internetis küsitlus. Küsitlus viidi läbi ajavahemikus mai-oktoober 2016. Õpilastel oli küsitlusele võimalik vastata nii eesti kui ka vene keeles. Kokku vastas küsitlusele 1022 õpilast 46 kooli 4.-12. klassidest, kellest 652 õpilast vastasid eestikeelsele küsimustikule ja 370 venekeelsele küsimustikule. Soolises lõikes oli vastanute hulgas 476 poissi ja 540 tüdrukut.
Esialgsed tulemused tehti avalikuks MTÜ Lastekaitse Liidu aastakonverentsil 22. novembril. Küsitlustulemuste täpsem analüüs avaldatakse 2017. aasta turvalise interneti päeval, 7. veebruaril. Uuringu tulemused võetakse arvesse koolidele suunatud teavitustegevuste planeerimises projekti Targalt internetis raames.
Küsimused käsitlevad nii interneti kui ka nutivahendite kasutamist, õpilaste hinnangut oma digitaalsetele oskustele, kogemusi interneti kasutamisel, koduseid reegleid ning reegleid koolis, koostööd lapsevanematega ja õpet koolis, ning seda millist infot ja milliseid üritusi võiks õpilaste arvates e-ohutuse ja nutivahendite targema kasutamise edendamiseks läbi viia. Tutvu Targalt internetis õpilaste küsitluse esialgsete tulemustega tutvu lingil.