Noored arutasid, kuidas targalt internetti kasutada

targalt-internetisKerli Valner, Targalt internetis teavitustöö juht Lastekaitse Liidus
kerli@lastekaitseliit.ee

Nelijärve Puhkekeskuses toimus 11.-12. novembril Targalt internetis noorte seminar, eesmärgiga anda õpilastele teadmisi ja oskusi nutivahendite kasutamiseks ning kaasata neid teavitusürituste ettevalmistamisse. Seminaril osalesid kokku 25 õpilast Jõhvi Põhikoolist, Harkujärve Põhikoolist, Kristiine Gümnaasiumist, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumist, Tallinna 21. Koolist ja Kuusalu Keskkoolist.
Veebikonstaabel Maarja Punak jagas õpilastele näpunäiteid nutivahendite turvalisemaks kasutamiseks, koos arutati erinevaid strateegiaid vastamaks kiusamisele ja ebameeldivatele sõnumitele, ning lisaks arutleti ka muudel noori huvitavatel teemadel.
Lasteabitelefoni 116111 töötoas said noored pakkuda enda ideid lastele ja noortele suunatud järgmise teavituskampaania ettevalmistamiseks.
Lastekaitse Liidu õpitoas arutati fotode tegemise ja jagamisega seotud reeglite ja heade tavade üle ning testiti oma teadmisi nutivahendite kasutamisega seotud teemadel QR koodi ja Kahoot viktoriinis. Lisaks tubastele tegevustele toimus lumistes välitingimustes lõbus fotojaht.
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse töötoas said õpilased katsetada töötamist väikeste robotite Ozobotide ja LittleBitsidega.
Noored said seminaril otsustada, kas nad sooviksid ka edaspidi taolistel seminaridel osaleda ning projekti Targalt internetis noortepaneeli töösse panustada. Rõõm oli kuulda, et enamus noori seda soovib ning juba tunti huvi järgmise ürituse vastu.