Võrdsete võimaluste Eesti. Essee

cornflower-1814708_1920

Miia-Heleene Utsal
Haanja Kooli 8. klassi õpilane

Minu arvates on Eestis kõigil suhteliselt võrdsed võimalused. Kõik lapsed saavad koolis käia ja haridust omandada ning kõigil, kes on omandanud normaalsel tasemel hariduse, on võimalus käia tööl ja saada vastavat palka.
Kuid ka probleemid on olemas. Näiteks ei ole paljudel peredel rahalisi võimalusi, et osta oma lastele koolitarbeid. Mõnedel jälle ei ole majas vett. Hädasid on palju ja need kõik näitavad, et päris võrdne see elu ei ole.
Kooli ja rahaga seoses toon välja selle, et paljud lapsed ei saa käia huviringides, sest nende vanemad ei teeni nii palju, et osalustasu maksta. Mõned ei saa käia trennis ja võistlustel, sest neil ei ole rahalisi ressursse. Mõni laps tahaks käia muusikakoolis, aga tal ei ole raha, et osta endale pill. Eesti riik küll toetab vaesemaid peresid, aga mina arvan, et seda ei ole piisavalt. Valitsus peaks haridust rohkem toetama, kuna see on meie tulevik. Kui lapsed saavad korraliku hariduse ning neil on võimalik tegelda oma huvialaga, on sellest riigile ja ühiskonnale palju parem kasu, kui siis, kui noored ei leia endale tööd ja nende lapsed kasvavad samasuguses keskkonnas nagu nende vanemad. Kindlasti aitab abi vajavaid peresid telesaade “Kodutunne”, aga see abi ei jõua igale poole. Saatest on näha, et need inimesed, kes abi saavad, oskavad seda hinnata ja heas mõttes ära kasutada. Paljud pered on oma kodu edasi ehitanud ja elavad õnnelikumalt kui varem.
Ka koole toetatakse ebavõrdselt, rääkides just erakoolidest ja riigikoolidest. Riigikoole toetatakse 100%, kuid erakoole ainult 40%-60%. Riik peaks toetama kõiki koole võrdselt, sest siis ei peaks lapsevanemad selle eest maksma, et nende lapsele ei sobi riigi haridussüsteem. See oleks kõigi suhtes ausam.
Ka valdadele peaks andma rohkem raha, et vald saaks toetada vallas elavaid lapsi. Just nimelt neid peresid, kus lapsed käivad koolis, aga peredel ei ole raha, et osta lastele koolitarbeid. Kindlasti peaks korraldama lapsele koha peal rohkem üritusi, kuna paljudel peredel ei ole autot ega ka muud transpordivahendit, et kaugemale sõita. Tegelikult oleks koolidesse vaja ka uuemaid õpikuid, kuna mõned on ikka väga vanad. Õpikute ja töövihikute ostmiseks antavat raha pole riik väga paljude aastate jooksul suurendanud, kuigi hinnad tõusevad kogu aeg.
Kokkuvõtteks rõhutan, et riik peaks lapsi rohkem toetama, kuna lapsed on meie tulevik. Riik saaks raha juurde nii, et ei ostaks kokku välismaist toorainet ja toidukaupu, vaid toetaks rohkem Eesti tööstust, põllumajandust, talunikke, turismiettevõtteid ja Eesti kodanikke, kes tegelevad meie elu edendamisega.