Mis on kogukonnapraktika?

Autor: Helen Talalaev helen@heakodanik.ee
Kogukonnapraktika on koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mille käigus gümnaasiumiõpilased lähevad mõnda vabaühendusse põgusale praktikale. Uued oskused, teadmised ja hoiakud aitavad noorel kasvada aktiivseks ühiskonnas osalejaks, vastutustundlikuks kodanikuks ning hoolivaks ja märkavaks inimeseks ehk heaks kodanikuks.
Noored osalevad mõne nädala jooksul 10-15 tundi vabaühenduste töös ja näevad, kuidas sünnib ja toimib kodanikualgatus, saavad teada, milliseid ühiskonnaprobleeme vabaühendused lahendavad ning miks seda tehakse. Noored oskavad edaspidi kaaluda pikaajalisemat vabatahtlikku tegevust, vabaühenduses töötamist, oma organisatsiooni loomist või liikumise algatamist ning näha ühiskonna vajadusi. Nad teadvustavad end ühiskonnaliikmete ja kodanikena, kellel on võimalus olulistes küsimustes kaasa rääkida ja ühiskonna arengut mõjutada.
Tänaseks on programm kestnud kolm aastat ja sellega on liitunud 19 kooli kaheksast maakonnast.
Tulemused on suurepärased:

  • õpetajad toovad välja, et praktika aitab õpilastel mõista kodanikuühiskonna tähendust ja tähtsust ning vabaühenduste olemust;
  • noored on reeglina uue kogemusega väga rahul – praktika tulemusena teadvustavad nad varasemast enam oma võimalusi ühenduste töös osaleda ja kohaliku elu arengut mõjutada;
  • noored näevad praktika abil tegevusvõimalusi ka väljapool era- ja avalikku sektorit.

Programmiga on oodatud liituma koolid ja vabaühendused kogu Eestist. Selleks tuleb endast märku anda kogukonnapraktika programmi koordinaatorile Helen Talalaevale (helen@heakodanik.ee, või telefonil 56499330).
Programmi juhib vabaühenduste liit EMSL. Selle elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.