Riik annab ÜRO Lapse Õiguste Komitees aru lapse õiguste olukorrast Eestis. Vaata otseülekannet!

Saa osa ÜRO Lapse Õiguste Komitee istungist Genfis, kui arutelu all on lapse õiguste olukord Eestis. Vaata otseülekannet Genfist 17. jaanuaril kell 16.00 ja 18. jaanuaril kell 11.00. – http://webtv.un.org/live/
ÜRO lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimisega tekkis Eesti Vabariigil 1991. aastal kohustus esitada iga viie aasta järel ÜRO Lapse õiguste komiteele aruanne riigi poolt rakendatud abinõudest konventsioonis tunnustatud õiguste realiseerimiseks ning edusammudest õiguste kasutamisel. Aastal 2014 esitas riik kuus aastat pärast kehtestatud tähtaega Eesti Vabariigi kolmanda ja neljanda perioodilise aruande ÜRO Lapse õiguste konventsiooni täitmise kohta, tuginedes perioodi 2003–2011 tegevusele ja selle perioodi kohta avaldatud statistikale.
MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel koondasid 2015. aastal Eesti valitsusvälised organisatsioonid oma täiendused, kommentaarid ja ettepanekud ÜRO Lapse õiguste komiteele täiendava aruandena esitamiseks. MTÜ Lastekaitse Liit tõi 2. veebruaril 2016 aastal Genfis ÜRO Lapse Õiguste Komitees välja täiendava aruande peamised tähelepanekud. Oma tähelepanekud esitasid samal istungil ka õiguskantsleri esindajad.
Antud teema kohta loe täiendavalt ajakirjas Sotsiaaltöö 4/2016 avaldatud artiklit: Lapse õigused. ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendavast aruandest
Kuula intervjuud KUKU raadios 18.02.2016