Lastekaitse Liidu abil sai 2016. aastal tasuta õigusabi 147 peret

Lastekaitse Liidu projekti “Hea nõu lastega peredele” raames andsid Eesti Advokatuuri liikmed lõppenud aastal tasuta juriidilist nõu 147 lastega perele. Enim vajati nõu hooldusõiguse, suhtluskorra ja elatise teemadel.
Lastekaitse Liidu projektijuht Helika Saar märkis, et sel aastal tasub esile tuua tõika, et kolmandik nõustamistest viidi läbi vene keeles.
“Seega on lastega perede tasuta nõustamine äärmiselt vajalik ja oluline ka vene kogukonnale,” märkis ta ja lisas, et tasuta nõustamistega jätkatakse ka alanud aastal.
Nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles Lastekaitse Liidu büroos eelregistreerimisega igal kolmapäeval. Nõustamise teemadeks on perekonnaõigust puudutavad küsimused, lapse õigused, laste õigused suhetes vanematega, vanemate kohustused suhetes lastega, erinevad peremudelid – õigused ja kohustused, üksikvanema õigused, hooldus, eestkoste, lapsendamine. Nõustamine on kõikidele tasuta ja sellel tutvustatakse muu hulgas ka riigi õigusabi pakutavaid võimalusi. Vajadusel abistab advokaat abitaotluste vormistamisel.
Tasuta nõustamised toimuvad Tallinnas ja  Skype kaudu ka Hiiumaa ja Sillamäega liidu kohalike liikmesorganisatsioonide vahendusel.
Koostöös Lastekaitse Liiduga ilmuvad igakuiselt nõuandeartiklid ajakirjas Märka Last. Suure populaarsuse tõttu on need artiklid tõlgitud ka vene keelde. Lisaks on Eesti Advokatuuril lastega perede juriidilise nõustamise rubriik ajakirjas Pere ja Kodu.
„Lastega perede vajadus juriidilise nõu osas on väga suur. Meil on äärmiselt hea meel, et saame läbi tasuta professionaalse nõustamiste aidata neid, kes meie ühiskonnas kaitset ning abi vajavad,” ütles ettevõtmise asutaja, advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg.
Projekt käivitus enam kui kuue aasta eest ning on aasta aastalt kasvanud. Alates 2010. aastast on advokaadid tasuta nõustanud üle 1100 inimese.