Mis on Lastekaitse Liidu stipendium?

MTÜ Lastekaitse Liidu personaalse stipendiumi jagamist alustati 2003. aastal. Stipendium toetab andekat põhi- ja keskharidust omandavat õpilast, laiendades tema võimalusi osalemisel aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel või huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumisel.
Lastekaitse Liidu Fondi algkapitaliks oli Eesti Ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnaga kaasnenud rahaline preemia.
Aastatel 2003 – 2015 on fondist eraldatud kokku 20 stipendiumi, kogusummas 5 009 eurot. Käesolevaks aastaks jagas Lastekaitse Liidu stipendiumifond välja kaheksa stipendiumi kogusummas 2843,50 eurot.
Noori andekaid õppureid toetada soovivad eraisikud ja ettevõtted saavad teha ülekande MTÜ Lastekaitse Liit Swedbanki kontole EE672200221001101347, märkides selgituseks “Lastekaitse Liidu Fond”.
MTÜ Lastekaitse Liit on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Seega on annetuse tegemine nii juriidilisele isikule piirmäärades kui ka füüsilisele isikule tulumaksuvaba.

Fotol: Lastekaitse Liidu vanematekogu liige Kristel Voltenberg annab Mustpeade majas 18. detsembril toimunud Eesti Rahvuskultuuri Fondi sponsorite ja stipendiaatide austamiskontserdil üle Lastekaitse Liidu stipendiume. (Foto: Peeter Hütt)