MTÜ Lastekaitse Liit: lapsel on õigus olla ära kuulatud!

MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel toimus 08. detsembril Tallinna Ülikoolis seminar sarjast „Samal poolel – lapse poolel“ alateemal “Lapse õigus olla ära kuulatud”. Seminarile kogunes üle 100 lastekaitsetöötaja üle Eesti.
Laste ärakuulamine on erinevate uuringute tulemuste põhjal teema, milles lastekaitsetöötajad soovivad sageli omandada lisateadmisi. Laste ja noorte seas Lastekaitse Liidu poolt 2013. aastal läbi  viidud küsitluses „Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides“ rõhutas 12-aastane Viljandimaa tüdruk: „Kuulata ja võtta arvesse laste ja noorte arvamusi. Isegi kui ei võeta võiks põhjendada miks ei võeta!“.
Järjekorras seitsmendal seminaril tutvustati MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel eesti keelde tõlgitud ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaari nr 12, mis avab – lapse õigus olla ära kuulatud – tähenduse.
ÜRO lapse õiguste konventsiooni aluspõhimõtete kohaselt on laps autonoomne ja aktiivne õiguste kandja, olenemata oma vanusest. Lapse õiguste konventsiooni artikkel 12 sätestab lapse õiguse olla ära kuulatud kõikides teda puudutavates küsimustes. „Õigus väljendada oma vaateid tuleb tagada lapsele, kes on võimeline iseseisvaks seisukohavõtuks. ÜRO Lapse Õiguste Komitee rõhutab, et konventsiooni artikkel 12 ei sea vanusepiiri,“ selgitas MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Tõnu Poopuu. „Laste osalus ja kaasamine on aastakümneid olnud Lastekaitse Liidu tegevuse üks põhiprintsiipidest, seega julgustame nii kodu, kooli, kogukonna kui ka ühiskonna tasandil kaasama lapsi neid puudutavate otsuste tegemisse varasest lapsepõlvest peale,“ lisas Poopuu.
Seminaril tegid ettekanded oma ala spetsialistid: kliiniline psühholoog PhD Kristjan Kask, kunstiterapeut ja psühholoog Helen Tartes-Babkina, lastekaitsespetsialist Kati Valma, vandeadvokaat Alan Biin. Advokaatide paneelis osalesid: vandeadvokaadid Eha Lillsaar, Li Uiga, Senny Pello, Ene Ahas ja advokaat Helen-Lumelille Tomberg.
Tegu oli järjekorras seitsmenda tasuta seminariga õigusalaste seminaride sarjast „Samal poolel – lapse poolel“, mis on suunatud lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisele, ning mida MTÜ Lastekaitse Liit korraldab koostöös Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli  Ühiskonnateaduste Instituudiga. Seminari korraldamist toetas Justiitsministeerium projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Üldkommentaar nr 12 mitteametliku tõlke koostamist toetas Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.

Üldkommentaar nr 12 lapse õigus olla ära kuulatud (eesti keeles), ÜRO (2009)

Üldkommentaar nr 12 lapse õigus olla ära kuulatud (vene keeles), ÜRO (2009)

Fotol: lastekaitsetöötajad seminaril. (MTÜ Lastekaitse Liit)