Uuring „Lapse osalemine pereelus“  – võrreldes 2008. aastaga on laste suhted isaga veidi paranenud

Eesti laste suhted oma isaga on viimastel aastatel mõnevõrra paranenud, selgub ajakirja Sotsiaaltöö detsembrinumbris avaldatud artiklist.
“Laste suhetes isaga on toimunud teatud positiivne edasiminek, samuti pöörduvad lapsed muredega senisest enam ka isa poole. Siiski ei saa peresuhetes suuremaid muutusi esile tuua,” selgitavad uuringu läbiviijad Helika Saar ja Helen Karu Lastekaitse Liidust.
Kui aastal 2008. tehtud uuringus hindas 75 protsenti lastest oma suhteid isaga positiivseks – vastavalt 47 protsenti väga heaks ja 28 protsenti pigem heaks; siis 2015. aastal korratud uuringus pidasid suhteid isaga väga heaks 53 protsenti ja pigem heaks 26 protsenti lastest. Eesti- ja venekeelsete laste suhted isaga on nende endi sõnul halvemad suhetest teiste pereliikmetega. Halbade suhete puhul märgivad lapsed ennekõike arvamusega mitte arvestamist, ignoreerimist, tülitsemist, aga ka füüsilist ja vaimset vägivalda. Peamiselt on laste ja vanemate vahelised probleemid seotud kas kooli või lapse vaba aja veetmisega.
Lastele on lisaks headele suhetele perekonnas oluline ka asjaolu, et neil oleks võimalik oma muredega mõne usaldusväärse isiku poole pöörduda. Positiivne on tõdeda, et võrreldes 2008. aastaga saavad lapsed rohkem oma muredest lähedastega rääkida. Kahjuks on aga suurenenud nende laste arv, kellel ei ole oma murega kellegi poole pöörduda (seda kinnitas 3% eestikeelsetest ja lausa 12% venekeelsetest lastest).
Positiivne, et lisaks laste üldise rahulolu tõusule arvestatakse võrreldes 2008. aastaga peredes laste arvamusega oluliselt rohkem. Samas on vähenenud perede arv, kus igapäevaelu reeglid lepitakse kokku kõikide pereliikmete arvamusi arvesse võttes ja suurenenud vanemate otsustamise osakaal. Sarnaselt 2013. ja 2014. aastal Lastekaitse Liidu poolt läbiviidud uuringutele ilmneb, et lapsed soovivad osaleda otsustusprotsessides, mis puudutavad neid ennast kui ka neid ümbritsevat keskkonda. Lapsed peavad vajalikuks, et neil oleks võimalik oma arvamust perekonnas avaldada ja et nende arvamusega perekonnas arvestatakse.

 Loe lähemalt uuringut tutvustavat artiklit, mis ilmus ajakirja Sotsiaaltöö 4/2016 numbris ja MTÜ Lastekaitse Liit poolt 2015 aastal avaldatud uuringut „Lapse osalemine pereelus