Mis on Lastekaitse Liidu Noortekogu?

Lastekaitse Liidu Noortekogu eesmärgiks on kaasata noori neid puudutavatesse küsimustesse ja luua noortele võimalus avaldada oma arvamust erinevatel teemadel. teemadel.
Noortekogus tegutsevad noored nii Tallinnast, Jõhvist, Tartust kui ka Võrumaalt. Noortekogu töös osalemine ei eelda üheltki noorelt varasemat osalemiskogemust või kuuluvust mõnda organisatsiooni või ühingusse. Noortekoguga ühinejalt oodatakse julgust avaldada oma arvamust ja ideid ning aktiivsust osalemaks kohtumistel, erinevatel üritustel ja töötubades-koolitustel.
Novembris osalesid Noortekogu liikmed nii ettevalmistajate, esinejate, panelistide kui ka kuulajatena kahel konverentsil – Euroopa Nõukogu poolt korraldatud “Conference on Children’s Rights in the Migration Crisis and in the Digital Environment” ja Lastekaitse Liidu juubelikonverentsil “Kuidas elad Eestimaa laps? Eile, täna, homme.” Palusime Noortekogu liikmetel kirjutada oma muljeid konverentsidest ja sellest, mida konverentside ettevalmistusse kaasatud olemine ja nendel esinemine neile andis.
Fotol: Lõbus pildistamishetk enne Õiguskantsleri vastuvõttu: Lastekaitse Liidu Noortekogu liikmed koos Gertha Teidla-Kunitsõni ja Kiira Gornicheffiga.

Robert Pärnpuu, Lastekaitse Liidu Noortekogu liige
Novembris toimunud konverentsid olid hämmastavad. Nendel käsitleti väga tähtsaid teemasid mitmete erialade professionaalide poolt. Üks oli mõlemal üritusel sarnane – konverentsidest, mis puudutasid lapsi ja noori, võtsid noortena osa vaid Lastekaitse Liidu Noortekogu noored. Minu arvates on väga tähtis, et sellistel üritustel osaleksid ka inimesed, kellest räägitakse. Nii saavad teised osalejad kuulda noorte arvamusi ja neid arvesse võtta. Ka noorte jaoks on oluline näha laiemat pilti ümbritsevatest probleemidest. Tänapäeval kui suur infoallikas internet ei ole alati usaldusväärne, on oluline olla isiklikult kohal, kuulmaks infot otse allikatest.
Konverentsidel osalemine on andnud mulle võimaluse enesearenguks ja silmaringi laiendamiseks. Mitmel korral kuulsin probleemidest mis puudutavad paljusid lapsi, kuid mida mina varem märganud polnud. Saan ka ise oma panuse nende lahendamiseks. Lastekaitse Liidu konverentsil paneeldiskussioonis osalemine andis mulle juurde esinemisjulgust. Alles mõne aasta eest kartsin klassi ees esinemist nii, et käedki hakkasid värisema. Nüüd aga annab iga esinemine mulle üha enam enesekindlust juurde.

Dalia Doman, Lastekaitse Liidu Noortekogu liige
Novembri jooksul osalesid Lastekaitse Liidu Noortekogu liikmed kahel huvitaval ja harival konverentsil –  nendeks olid Lastekaitse Liidu konverents ning Euroopa Nõukogu konverents.  Mitmed Noortekogu noored osalesid konverentside paneeldiskussioonides ja esitasid ettekandeid. Mulle valmistas see suurt rõõmu, sest osalemisega  saame meie kui noored mõjutada minu arvates enda tulevikku. Noorte osalemine sellistel üritustel näitab, et meie oleme teadlikud maailmas toimuvast ning tahame meid puudutavatel aktuaalsetel teemadel kaasa rääkida. Arvan, et need konverentsid olid väga heaks näiteks noorte kaasamisele ja osalusele.
Isiklikult kogesin konverentside korraldamisel suutlikkust väga paljude asjadega hakkama saada. Minu arvates olid konverentsid väga edukad. Usun, et teised Noortekogu liikmed nõustuvad minuga.  Kindlasti soovin tulevikus veel midagi säärast teha.

Helen Sisask: Lastekaitse Liidu Noortekogu liige
Mõlemal konverentsil, nii MTÜ Lastekaitse Liidu aastakonverentsil “Kuidas elad, Eestimaa laps? Eile, täna, homme” kui ka “Conference on Children’s Rights in the Migration Crisis and in the Digital Environment” arutluse all olnud teemad puudutavad meid, noori. Leian, et noored peaksid saama neid puudutavatel teemadel sõna võtta ja avaldada oma arvamust nende kohta. Lisaks näeme ka täiskasvanute vaatenurki ja laiendame oma maailmavaadet. Noorte kaasamine näitab võrdset kohtlemist – noorte arvamus on võrdväärne täiskasvanu omaga.
Mulle meeldis kuulata ka teiste arvamusi. Huvitav oli kuulda laste ja noorte olukorrast erinevates riikides ning võrrelda neid meie omaga. Konverentsidelt sain esinemiskogemust ja -närvi. Osalesin ka paneeldiskussioonis, mis õpetas asju nägema kaasvestlejate vaatenurgast ja avaldada enda arvamust kindlalt, kuid mitte pealetungivalt.

Kirke Freiberg: Lastekaitse Liidu Noortekogu liige
Minu arvates on tähtis, et meie, noored, saame avaldada arvamust meid puudutavatel teemadel. Need otsused mõjutavad meid ja on oluline, et saaksime ise valida mida paremaks peame. Meie osalus nendel konverentsidel näitas, et me huvitume ja teame teemadest, mis maailmas toimuvad ning tõesti tahame enda tulevikku ise vormida. Noorte kaasamisest rääkides ongi see meie kuulamine ja meiega arvestamine. Olen väga õnnelik, et meile pakuti võimalust osaleda ja rääkida asjadest, mis meid kõige enim kõnetab. Tore oli ka näha täiskasvanute reaktsioone ja kuulda kuidas nad ei oodanud midagi sellist, arvatavasti kuna nende jaoks oleme lihtsalt lapsed. Need konverentsid andsid mulle julgust ja asjadele teistsugused lähenemist. Alguses tundus mulle, et me ei jõua neid asju valmis, kuid kõik aitasid üksteist. Saime ühise töö käigus lähedasemateks. Konverentsil esinemine andis mulle uue kogemuse, sest tegelikult kardan teiste inimeste ees esinemist ja ületasin ennast. Imeline oli näha tulemusi ja seda mida me tegime, sest töö alguses ei osanud ma midagi nii head oodata.

Mia Marta Ruus, Lastekaitse Liidu Noortekogu liige
Ma arvan, et noorte kaasamine nende kahe konverentsi ja teiste sarnaste ürituste raames, toimib hästi osavõtjateni teatava reaalsustunde toomisena. Targad inimesed võivad rääkida, kõnesid pidada ja aruteludes osaleda, aga kui see kuulajatel kauemaks kui päevaks või paariks meelde ei jää, ei ole sellest kuigi palju kasu. Kui aga tuua kõnealused inimesed otse nende sekka, anda neile hääl ja võimalus, saame muuta nende mõtlemissuunda, ideed jäävad meelde ja arenevad edasi.  Miski, mille kallal paljud inimesed pika aja jooksul on töötanud, jõuab nii palju kaugemale, kui ainult kohalviibivate inimesteni.
Kui noorte kaasamine muutub üha tavalisemaks ja mitmekesisemaks, kaob  ühel hetkel nii võimalik ebamugavustunne ühes eelarvamustega. Noori üldisemalt hakatakse võtma tõsisemalt. Andes noortele hääle, arvestatakse üha rohkem noorte kui täisväärtuslike inimeste mõtetega. Noor on inimene ühes õiguste ja võimalustega ümbritsevat maailma kujundada. Just noored teavad, mida noored kõige enam vajavad, seda ei tohi unustada ühegi seaduse tegemisel ega otsuse vastuvõtmisel.
Sain konverentsidel osaledes eelkõige suure esinemiskogemuse, millega kaasnes täiendav enesekindlus. Ettevalmistumisega kaasnenud tiimitöö, võõraste inimestega suhtlemine, tähtaegadest kinnipidamine ning erinevate olukordade kohandumine ühes paindlikkusega lisandusid minu tavalistele koolipäevadele ja huvitegevusele. Lõpptulemuseks saavutasin ülima rahulolu iseenda, tehtud töö ja teistega. sain palju uusi mõtteid, mis teostudes viivad taas uute võimalusteni.