“Kiusamisest vabaks!” – jääkristall ja käbipoiss

Autor: Reelika Kivimaa, Kiiu Kiigepõnni Lasteaia õpetaja
“Kiusamisest vabaks!” metoodika keskendub heade suhete loomisele lastekollektiivis ja tugineb neljale põhiväärtusele – sallivusele, hoolivusele austusele ja julgusele. Järgneva jutukese autor lasteaiaõpetaja Reelika Kivimaa soovitab seda kasutada erinevates õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades.
Mina ja keskkond:
Laps mõistab teksti põhjal millise aastaajaga on tegu – aastaaegade kinnistamine
Laps oskab nimetada aastaajale omaseid ilmastiku tunnuseid nagu külmetab, sulatab, härmas
Laps oskab kirjeldada erinevaid emotsioone ja leida loos nende tekkepõhjuseid
Laps julgeb oma arvamust avaldada
Laps aktsepteerib kaaslase vastust
Laps mõistab sallivuse osatähtsust
Laps oskab liigitada leht- ja okaspuid
Laps eristab männikäbi kuusekäbist
Laps mõistab loodushoiu osatähtsust
Matemaatika:
Laps suudab loendada jutus olevaid tegelasi
Laps teab mõistete kõrge, madal, kõrval, vahel tähendusi
Laps teab läbiviidus katse põhjal vee mõõtühikut “liiter”
Lugu algab nädalapäevaga, millal juttu ette loetakse – laps teab ja oskab nimetada nädalapäevi
Keel ja kõne:
Laps mõistab teksti sisu ja vastab küsimustele
Laps oskab vastata täislausega
Laps tutvub uue tähega J nagu sõnas “jää”
Kunst:
Käbipoisi voolimine
Käbipoiss rebimistööna
Jääkristalli maalimine soolaga
Jääkristalli valmistamine tsellofaanpaberi ja kuuma liimiga
Jääkristalli valmistamine fooliumist
Laps oskab loovalt kasutada erinevaid materjale
ja tunneb õigeid töövõtteid rebimistehnikas ja kleepetöös

JÄÄKRISTALL JA KÄBIPOISS
Ühel kargel talvepäeval tundis jääkristall ennast väga üksiku, igava ja kurvana.
Ta mõtles, et kui ta saaks, siis tahaks ta lennata ja unistas, et kui ta oskaks, siis ta laulaks nii, et teised tema tekitatud helisid naudiks. Jääkristalli tuju muutus veelgi tusasemaks. Ta soovis esmalt, et päike ei paitaks teda oma kiirtega ja oli pahane puu peale, mis tema kõrval kasvas.
Mõne hetke möödudes potsatas puu otsast alla käbi. See oli käbipoiss Manfred.
“Hei, kui ilusasti sa särad! Suurepärane!”, ütles käbipoiss jääkristallile.
“Pähh, mis sul viga, sina tuled kõrgelt ja sul on palju tegemist. Mina aga istun paigal ja ootan, millal ma ära sulan”, vastas jääkristall.
“Oi, ma saan aru, et sul on paha tuju. Ma ei taha sind üksi ka jätta, sest sinu kaunis sära köidab mind”, sõnas Manfred jääkristallile.
“Mis asja sa siin ajad, veere mujale targutama”, kurjustas jääkristall.
Käbi hakkas end kõigutama ja joonistas lumele kauneid mustreid. Jääkristall põrnitses teda kurjalt. Kui kunstitöö käbi ümbritses, hõikas ta kristallile lahkumiseks: “Ma hakkan siis nüüd minema. Tahan veel öelda, et mul oleks sulle palju huvitavat rääkida, kui sul vaid oleks aega kuulata. Sa oled ju huvitatud, mis mujal toimub?”
Kui käbi jääkristallile selja pööras, hüüdis kristall talle järele ja palus vabandust.
Käbipoiss kirjeldas, mis talle kõrgelt paistis, kuidas linnud teda nokitsemas käisid ja oravad teda oma käppade vahele püüdsid krabada. Kuidas vahel külm ja vali tuul teda krahmata püüdis, kuidas sõnakuulmatud poisid teda ja teisi käbisid loopisid ja kuidas suvine kuumus kärsatab.
“Kas ka sina pole oma eluga rahul?”, ohkas jääkristall.
“Sa oled kurb ja sul on seetõttu ka kurvad mõtted,” vastas Manfred ning jätkas, et jutustas elus ette tulevatest raskustest, kuid märgata tuleb ka head. “On vahva, kui lapsed käbisid korjavad ja neist naljakaid loomi meisterdavad. Ma poleks iial arvanud, et minu vennast saab krokodill, öökull või hoopis metssiga. Kõrgustes kiikudes ja raskusi taludes tuleb õppida mõtlema sõbralikult. Nii võid saada endale sõpru ja kaaslasi ja häid mälestusi. Mõistad?”, jätkas Manfred.
“Sul on õigus,” vastas jääkristall. “Alati kui ma ilmun, kuulen, kuidas lapsed ja nende emmed-issid hõiskavad rõõmust. Sageli mind pildistatakse, vahel ka värvitakse. Mõnikord tuuakse mind tuppa, et katseid teha. Nii saan mina lastele kasulik olla,” rõõmustas ta. Jääkristall tänas käbipoissi tuju heaks tegemise eest.

Küsimused grupis arutamiseks:
Mis selles loos juhtus?
Kas ka sina oled teinekord pahas tujus olnud, tahtnud olla üksi ja kurvastada?
Kas sulle meeldib, kui sind lohutatakse? Kuidas seda teha saaks?