E-ohutusalased täienduskoolitused õpetajatele

education, science, technology, children and people concept – group of happy kids or students with tablet pc computer programming electric toys and building robots at robotics school lesson

Autor: Egle Kampus, HITSA Koolitusvaldkonna juht
Toetame IKT oskuste tarka kasutamist õpetamises ja õppimises!
Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) täienduskoolituste eesmärgiks on toetada haridustöötajate oskuste ning teadmiste kujunemist õpilaste digipädevuste arendamiseks. HITSA on välja töötanud neli veebipõhist kursust, mis käsitlevad internetiturvalisuse teemat ning millel saavad tasuta osaleda kõik Eesti õpetajad.
Targalt internetis – I kooliastme klassijuhatajatele ja lasteaiaõpetajatele.
E-kursus on loodud lasteaiaõpetajatele ning I kooliastme õpetajatele, et paremini mõista võimalusi, mida tänapäeva tehnoloogia ja laste huvi selle vastu meile pakub, kuidas seda hariduslikel eesmärkidel rühmas või klassiruumis kasutada. Lisaks vaadatakse üle võimalikud ohud, millega lasteaia- ja kooli esimestes klassides õppivad lapsed enamasti silmitsi seisavad.
Koolituste teemad on:

 • e-ohutuse alasest olukorrast Eestis ja mujal;
 • laps netis: keskkonnad, probleemolukorrad ja nende lahendamine;
 • nutiseadmed – kuidas neid koolikeskkonnas kõige mõistlikumalt kasutada;
 • meie klassi veebireeglid – viisakus, sõbralikkus, privaatsus ja väärtushinnangute kujundamine;
 • ohud netis – mida ja kuidas nendest lastele rääkida;
 • nett on lahe – kasulikud lingid, äpid jne

Targalt internetis – II kooliastme klassijuhatajatele ja aineõpetajatele E-kursuse eesmärgiks on juhtida õpetajate tähelepanu õpilaste internetikasutusele ning sellega kaasnevatele võimalikele ohtudele. Kursusel antakse juhiseid probleemolukordades toimetulemiseks.
Koolituste teemad on:

 • digitaalne jalajälg,
 • kooli ja klassi e-ohutusreeglid,
 • suhtlemine internetis,
 • nutiseadmed klassis ja koolitunnis,
 • nutirakendused,
 • tehniline turve – arvutikaitse ABC,
 • Targalt internetis projekti õppe- ja koolitusmaterjalid

Targalt internetis – III kooliastme, gümnaasiumi ning kutsekooli klassijuhatajatele
E-kursusel õpitav annab vajalikud oskused, muutmaks oma arvuti või nutiseadme kasutamine turvaliseks, kursus aitab mõista õpetaja ja õpilase rolli sotsiaalvõrgustikes, läbi viia internetiotsingu ja leitut vajadusel ka eemaldada, luua teie klassi puudutavad internetiohutuse heakorra reeglid.
Koolituse sisu:
Koolitus algab tutvustusega olukorrast maailmas – kas Eesti õpetajad ja õpilased on selles vallas tegijad või mitte? Järgmised teemad aitavad turvaliselt hakkama saada tehnikaga (kuidas hoida arvuti viirustest vaba, kuidas hallata oma nutiseadet, kuidas krediitkaardi andmeid kogemata mitte maailmaga jagada). Arutleme, kuidas olla oskuslik e-õpetaja; uurime erinevaid ohte kontode loomisel ning privaatsusseadete oskamatul kasutamisel; mõtiskleme, milline peaks olema õpetaja ja õpilase ja ka lapsevanema suhtlus läbi tehnoloogia (olla sõber või mitte)? Kõige lõpus kirjutame üles oma klassi või kooli reeglid, mille abil saame kõik ühiselt olla internetis targemad ja turvalisemad.
Interneti ohutusest räägib ka venekeelne veebikursus Koolielu kogukonnas https://koolielu.ee . Koolituse leidmiseks kasutage Kogukondade alt otsisõna „Targalt internetis“ ning valige kursus „Безопасный Интернет (Targalt internetis) – для учителей детских садов, школ и проф-тех училищ“, mille kogukond on avatud. 
Kõigi koolituste täpsemad kirjeldused on leitavad koolitusveebis http://koolitus.hitsa.ee/portfolio. Kõik eestikeelsed kursused on ligipääsetavad HITSA Moodle`i õpikeskkonnas https://moodle.hitsa.ee/ külalise rollis (kategooria „HITSA täienduskoolitused“ ). Külalisel peab sisse logimiseks olema Moodle`i kasutajakonto.

Foto: Syda Productions.