Muljed Turvalise Interneti Foorumilt

Autor: Kirke Freiberg, projekti Targalt internetis noortepaneeli liige

Osalesin 24. novembril toimunud Safer Internet Forumil. Konverentsi üheks eesmärgiks oli rääkida ka teemadel, mis puudutavad noori sotsiaalmeedias.
Konverentsi raames said kokku erinevate riikide noortepaneelide esindajad. Noori oli erinevatest paikadest kokku 19. Esimest korda tutvusid kõik hotellis, oli ka paar inimest, kes üksteist juba tundsid. Alguses olin väga närvis, kuna enamus olid minust vanemad ja tundus, et nemad saavad juba hästi läbi. Õnneks oli mu toakaaslane Kati väga tore ja sõbralik ning sain kiiresti oma hirmudest üle. Õhtul läksime sööma ja tutvusime kõigiga lähemalt.
Üritus toimus kahel päeval, 23. -24. novembril Luksemburgis. Esimesel päeval toimusid erinevad arutelud ja tehnoloogiaga tegelemine. Kõigepealt tutvusime tehnoloogiaga, mis oli makerspaces ehk tegelesime minirobotitega, panime kokku erinevaid komplekte ja vaatasime, kuidas toimub 3D printimine. Üks pikaajaline osaleja palus meil temaga ühineda ning vastata paarile küsimusele, sellest kasvas välja huvitav arutelu. Kõik avaldasid arvamust, lisasid juurde oma mõtteid ning arvestasid teiste arvamusega. Kuna arutelu muutus pikemaks kui algselt plaanitud oli, läksime pausi ajast natukene üle.
Järgmises töötoas jagati meid rühmadesse ning anti ülesandeks arutleda, kuidas tehnoloogia ja sotsiaalmeedia meie igapäeva elu mõjutab. Rühmas oli umbes 3-4 inimest, seega kõik said võtta sõna. Sellele järgnes arutelu, mille milline on tulevik, mis muutub, mis tuleb juurde ja mis üldse kaob. Põhiline rõhk oli just tehnoloogiale suunatud. Selle arutelu käigus kuulsin palju huvitavaid ideid ning infot tehnoloogiatest, mida arvatakse tulevikus olevat. Hiljem pidime neid ideid ka esitama ning olin väga üllatunud, et mitte ühegi tiimi ootused ei olnud samad. Pakuti välja asju nagu mõttega juhitav külmkapp, hyperloop ja temperatuuri muutvad riided.
Järgmises töötoas jagati meid uutesse tiimidesse ja seekord pidime lugema läbi kuus juhtumit seoses sotsiaalmeediaga ning arutama, mida nendes olukordades teha. Kui esimestes aruteludes olin natukene pinges ja ebakindel, siis viimasega tundsin ennast mugavamalt. eega sujus see minu jaoks kõige paremini.
Teisel päeval toimus konverents. Meie ülesanne oli kuulata ja vajadusel küsimusi küsida. Toimusid paneelid, kus räägiti paljudel teemadel. Kaks noort meie hulgast osalesid ka paneelis ja mõlema jutt oli väga huvitav. Kuna minu lennuk läks varakult, pidin lahkuma enne konverentsi lõppu.
Olen väga õnnelik, et sellise kogemuse sain. Ma tutvusin uute inimestega, sain rääkida mind huvitavatel teemadel ja harjutada inglise keelt. Ainuke asi, mille pärast natukene kurb olen, on see, et Luksemburg jäi mul tegelikult nägemata, kuna läksin töötuppa bussiga ja õues olime ainult õhtul. Tahaksin kindlasti uuesti kohtuda nende imeliste noortega ja teha midagi sama ägedat.