LAPITEKK (paarismäng)

Lapitekk  koosneb  geomeetrilistest  kujunditest.  Iga  kujundi  peal  on  arv,  mille  taustal  on kujutatud erinevaid situatsioone.
Mida läheb mänguks vaja? 3 täringut ja mõlemal mängijal 8 nööpi.
Kes on võitja? Mängu võidab laps, kes oma 8 nööbist kiiremini lahti saab.
Mängu käik: Mängija veeretab korraga 3 täringut ning koostab tehte saadud täringute silmadega. Tehte koostamisel võib õpilane kasutada liitmis- ja lahutamistehteid. Kui saadud arv esineb lapitekil, paneb mängija ühe oma nööbi sellele arvule. Seejärel vaatab mängija, milline situatsioon asetseb kujundil, millele ta nööbi pani. Nüüd tuleb mängijal jutustada oma kaaslasele, sellest pildist (mis on pildil kujutatud ja kuidas on õige käituda, mängijal tuleb lähtuda neljast põhiväärtusest, selgitada, kuidas need on seotud pildil olevaga).

Piltidel on situatsioonid, mis sisaldavad nelja põhiväärtust (hoolivus, sallivus, austus, julgus).
HOOLIVUS – sõber on kurb, haige või näed kedagi nutmas.
SALLIVUS – kõik lapsed mängivad, aga on keegi, kes on jäänud üksinda (teda eristavad teistest näiteks prillid, nahavärvus, pikkus, kehakuju või ta on ratastoolis).
AUSTUS – pakkuda vanematele inimestele ühistranspordis istet.
JULGUS – kaitsta oma sõpra/klassikaaslast.

Mängu seos teiste õppeainetega:
Matemaatika (tehete koostamine, arvutamine, geomeerilised kujundid);
Inimeseõpetus (suhtlemine, käitumine ühiskonnas);

Lapiteki piltidel on kujutatud: patsist sikutamine, tunni segamine, kodutöödes abistamine, lumepalliga loopimine, mängus ühe lapse eiramine, tooli ära tõmbamine, mänguasja ära võtmine, kiviga linnu loopimine, jala taha panemine, üksi nuttev laps, kukkuja püsti aitamine, mänguasja pärast kaklemine, punase tulega tee ületamine, kaklemine, varastamine, ühistranspordis iste pakkumine, halvustavalt teise üle naermine, erinevuste aktsepteerimine.

Mängulaud: prindi siit