Lapsevanem, osale küsitluses „Sinu lapse koolikott“!

Lastekaitse Liidu poole on aastate jooksul pöördunud paljud murelikud lapsevanemad, et paljudes Eesti koolides ei võimalda õppetöö korraldus hoida vanematel tihti koolikottide raskust lubatud piirides. Sotsiaalministri kehtestatud määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ eesmärk on õpilase vaimse ja füüsilise tervise säilitamine ning õppe- ja kasvatustegevusest tulenevate ebasoodsate mõjude vähendamine.
Antud määruses on kindlaks määratud ka koolikoti lubatud raskus (koos sisuga) alljärgnevalt:
1) 1.–3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg;
2) 4.–6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg;
3) 7.–9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg.

Lastekaitse Liit kutsub lastevanemaid vastama küsitlusele „Sinu lapse koolikott“, kuna laste heaolu ja tervis on meile kõigile olulise tähtsusega.

Küsitlus on avatud kuni 15. aprillini 2017 lingil või kopeeri link: http://connect.ee/uuring/378224725/1/

Küsitluse raames soovib MTÜ Lastekaitse Liit selgitada välja lastevanemate vastavad kogemused ja seisukohad/ettepanekud olukorra lahenduseks.
Küsitluse kokkuvõtte esitab MTÜ Lastekaitse Liit ettepanekutena tervise- ja tööministri poolt kokku kutsud kooliõpilaste tervisekaitse töörühmale ja Haridus-ja Teadusministeeriumile. Teema aruteludes küsimustiku koostamises osalesid ka Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Terviseamet.
Osale küsitluses „Sinu lapse koolikott“, kuna laste heaolu ja tervis on meile kõigile olulise tähtsusega!