ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu noortefoorumi osalemiskogemus

Autorid: Linda Tälli
Mia Marta Ruus
MTÜ Lastekaitse Liit noortekogu
New Yorkis toimus 30.-31. jaanuarini ÜRO allorganisatsiooni ECOSOC (Economic and Social Council, eesti keeles sotsiaal- ja majandusnõukogu) noortefoorum, mis keskendus säästva arengu eesmärkide levitamisele ja täitmisele. Neljale Lastekaitse Liidu Noortekogu liikmele anti võimalus sellest osa võtta pärast möödunud aasta sügisel kahe konverentsi korraldamisele kaasa aitamist. Mõistsime, et tegemist on väga kõrgetasemelise üritusega ning esindame lisaks Lastekaitse Liidule ja selle noortekogule ühtlasi ka kogu Eestit. Uurisime ettevalmistusena hulgaliselt dokumente ÜRO ja ECOSOC‘i kodulehtedelt ning tutvusime varasemate aastate noortefoorumitel toimunud aruteludega. Sealhulgas saime lähemalt teada säästva arengu eesmärkidest ning kuidas ECOSOC‘is neid rakendatakse. Noortefoorumil toimunud kitsamad arutelud toetusid just nendele säästva arengu seitsmeteistkümnele sihile ning neid mitte tundes oleks töötubades kaasa töötamine väga raske olnud.
Enne ECOSOCil osalemist külastas meid ka Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja Ivo Visak ning tutvustas meile noortepoliitika platvormi – dokumenti, milles kirja pandud põhimõtetele ja seisukohtadele toetusime kogu foorumi vältel.
Esimesel foorumi päeval ÜRO saalis istet võttes taipasime, et meie neli Noortekogu liiget polnud saalis mitte lihtsalt kõige nooremad foorumil osalejad, vaid ka ainsad alaealised. Ühest küljest muutis see meie rolli foorumil osalemist pingelisemaks, ent teisalt tundsime end ka uhkena, sest olime jõudnud nii kõrgele tasemele. Siiski närveerisime aruteludel sõna võtmisel, pidime iga öeldud lausega justkui kinnitama, et oleme väärt osalema ja kaasa rääkima professionaalidega.
Esimese päeva aruteludel jagunesime kaheks, nii suundus Mia naiste ja tüdrukute võrdselt kohtlemise sessionile, Linda, Helen ja Dalia aga tervisliku elu tagamise ning heaolu edendamise arutelule. Esimene arutelu osutus ülimalt meeldivaks kogemuseks, pakkudes lisaks faktidele ja arengukavadele ka emotsionaalsemat poolt. Sõna võtsid inimesed kõikjalt maailmast, kes jutustasid osalejatele oma lood otse ja ette valmistamata. Nii oli võimalik kuulda erinevaid seisukohti ja reaalseid sündmusi ja neid koos õpitud faktide, numbrite ja ressurssidega võimalikeks lahendusteks siduda.
Teine arutelu keskendus tervisliku elu tagamise ning heaolu edendamisele. See osutus huvitavaks, sest kohal olid oma ala spetsialistid. Sessioon meenutas pigem paneeldiskussiooni, sest arutelu toimus pooleteise tunni jooksul ekspertide vahel ning kuulajad väga sõna ei saanud. Siiski saime lähemalt teada tööstus- ja linnapiirkondades elavate inimeste tervisest ja heaolust.
Teise päeva aruteludele jagunesid osalejad maailmajagude kaupa. Nii suundusime koos Eesti Noorteühenduste Liidu delegaatidega Euroopa ja Põhja-Ameerika riikide arutelule. Keskenduti peamiselt kahele punktile,. Esmalt vaesuse elimineerimine nendes regioonides ja teiseks noorte harimine säästva arengu eesmärkide teemal. Sessioni algus lõi meeldiva ja koostööd toetava keskkonna, kus seinale kleebiti suurelt erinevaid väited ning püsti paluti tõusta neil, kes konkreetsete väidetega nõustuvad. Seejärel oli kõigil võimalik väidete üle arutleda, ka oma algset seisukohta muuta ja kogemusi jagada.
Seejärel jagunes sessiooni publik eespool alateemade kaupa kaheks ning eesmärgina pandi kirja kuus soovitust kahe eesmärgi täideviimiseks. Mia noortekogu esindajana osales vaesuse teemalisel arutelul, teised noortekogu liikmed ja Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad arutlesid säästva arengu eesmärkide levitamise teemadel.
Vaesusest vabanemise grupi tööjaotus kujunes välja kohe alguses kui sõna said kõik soovijad. Sõna võttis ka Mia, rõhutades vajadust pakkuda noortele esimest töökogemust võimalikult varakult. See toetab noortele töölepürgijatele kogemuste hankimist ja oma oskuste esitlemist. Sealjuures oli suureks abiks noortepoliitika platvormilt saadud info ja noorte tööhõivet puudutav dokumentatsioon, kus olid ära toodud Eesti seisukohad sellel teemal koos põhjendustega. Lõpuks loeti ette enim mainitud soovitused eesmärgi saavutamiseks ning need kandis ette saalis plenaaristungil töötoa moderaator.
Säästva arengu eesmärkide levitamise grupis toimus vestlus inimeste kogemustest ja eesmärkide levitamisest nendes riikides. Näiteks Kanadas oli kinoteatrisse toodud suur kaameraga varustatud ekraan, mille ees said soovijad end pildistada säästva arengu eesmärkidega seotud filtrite, kleepsude ja sõnumitega ning need otse kas Facebooki, Instagrami või Twitterisse postitada või e-kirjana kellelegi saata.
Arutelud toimusid muidugi inglise keeles. Meil polnud probleeme arutletavast aru saamisega, kuid pinget tekitas ise inglise keeles rääkimine. Seetõttu jäid ütlemata mõned mõtted, mida oleks soovinud teiste osalejatega jagada.
Kokkuvõttes oli foorumikülastus imeliseks kogemuseks silmaringi avardamisel nii maailma kui ka kitsamalt ÜRO suhtes. Arutelude lõppkokkuvõttes jõudsime järeldusele, et noored inimesed mitte ei hooli säästva arengu eesmärkidest vaid kahjuks nad ei ole nendest teadlikud. Seetõttu tahame nende teadlikkust tõsta ka Eesti inimeste seas.

Projekti rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Välisministeerium toetas nelja Noortekogu liikme osalemist ECOSOCi noortefoorumil.