Lastekaitse Liidu üldkogu toimus 23.aprillil

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogul, mis toimus 23. aprillil  Tallinnas osalesid liidu vanematekogu, liikmesorganisatsioonid ja huvilised kõikjalt Eestist. Üldkogul võeti kokku 2016. aasta tulemused ja seati tulevikusihte ning arutati laste heaolu teemadel riigi jaoks keerulisel ajal, mil rahaline võimekus on vähene, kuid süsteemid nõuavad jätkuvalt panustamist. Lastekaitse Liidu juhatuse liikme Tõnu Poopuu sõnul tuleb sellistel raskel aegadel vastu võtta tarku otsuseid, kaasates ka kodanikuühiskonda. “See tagab laste huvide esilhoidmise ja tõhusa kaitse,” märkis Poopuu. 

Eelmisel aastal täitus 25 aastat Eesti ühinemisest ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. Lastekaitse Liit üleeuroopalise võrgustiku Eurochild ametlik partnervõrgustiku esindajana Eestis osales mitmetes koostöövõrgustikes, nõukogudes, ümarlaudadel, andis arvamusi seadusloomesse ja arengukavadesse. Meie eestvedamisel tõlgiti eesti keelde ÜRO lapse õiguste konventsiooni üldkommentaar nr 12. Lastekaitse Liidu suurprojekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ metoodika “Kiusamisest vabaks” kasutusõigust omas aasta lõpuks 456 lasteaeda ja 123 kooli üle Eesti.

Lisaks valiti ka Lastekaitse Liidu aasta liige 2016, kelleks osutus Hiiumaa Lastekaitse Ühing, kes on sama tiitlit kandnud ka aastatel 2012 ja 2014. Hiiumaa lastekaitse ühingu tegemistest loe käesolevast ajakirjanumbrist.

Üldkogu lõpetuseks võeti vastu pöördumine Eesti avalikkuse poole. Loe pöördumist siit