Sõber Karu külastas tantsulapsi

Lastekaitse Liit on nii mõtetes kui tegudes kaasas XII noorte laulu- ja tantsupeol. Harjutuspäevadel liidu Tallinnas Endla tänaval asuvasse kontorisse kostunud rõõmus melu tantsulaste harjutusväljakult äratas programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ sümboliks oleva Sõber Karu suveunest ja viis ta 1.-2. klasside segarühmade laste sekka. Tänaseks koolipinki sirgunud lapsed üle Eesti olid juba lasteaiaajast tuttavat turvalist kaaslast tantsuplatsil kohates siiras vaimustuses. Sõber Karu oli lakkamatus laste kallistusringis ja igast nurgast kostus vadinat: „Mul on kodus ka samasugune karu, aga väike!“, „Meil oli selline karu lasteaias ja on koolis ka!“, „Sõber Karu, palun tule aita mu sõbral kadunud spinner üles otsida!“ Sõber Karu tuletas tantsulastele meelde kaaslastest hoolimise olulisust, jõudu pikkadeks harjutuspäevadeks ja esinemislusti. Laulu- ja tantsupeo tutvustuses on märgitud, et „sel laulu- ja tantsupeol osaleja on vabas Eestis sündinud põlvkond, kelle jaoks maailm on lahti, kuid kelle juured jäävad ikka hoidma sidet selle maaga. Need on noored, kelle väärtushinnangud ja teod alles hakkavad kujundama Eesti riigi ja rahva teed.“ Lastekaitse Liit loodab ja usub, et „Kiusamisest vabaks!“ metoodika toel kasvanud lapsed kujundavad nii iseenda, kogu meie riigi ja rahva kui kogu laia maailma teid ikka sallivuse, hoolivuse, austuse ja julguse vaimus.
Ilusat pidu kõigile!