Tartu Lastekaitse Ühing Tartu linna lastekaitsepäeval „ Mina ka“.

Anita Aasmäe

Tartu Lastekaitse Ühing

Tänavu tähistati 1. juunil Tartu linnas väärikalt lastekaitsepäeva. Tartu linna lastekaitsepäev “Mina ka” oli Lille Maja noortekeskuse ja paljude koostööpartnerite poolt korraldatav ülelinnaline sündmus, kus olid kohal toimetamas suure hoolega ka Tartu Lastekaitse Ühingu liikmed. Päev algas linnapea Urmas Klaasi tervitusega ning pärastlõunale olid planeeritud etendused ja kontserdid. Märkimisväärseim osa olid aga erinevate teemadega õpitubadest üles ehitatud maailmad, kus lapsed said üheskoos lõbusa meelelahutuse osaliseks ja  ise samuti käed külge panna. Loomulikult ei puudunud head ja paremat, mida lastele preemiaks ja meeleheaks jagati.

Tartu Lastekaitse Ühing oli oma telgi sättinud Noortemaailma. Lapsed said joonistada värvikaid vitraaže, kus ühingu tublid ja aktiivsed liikmed Tiina, Sirje ja Marju lapsi juhendasid ja hoolitsesid, et kõik soovijad joonistama mahuks ja kõigile pliiats pihku jõuaks. Jagati õhupalle, kommi ja limonaadi. Päeva oli pilti püüdma tulnud fotograaf. Soovijaid oli tõesti palju, telgist vuhises läbi ca sada last ning kui kohati järjekord tekkimas oli, tõstsid ühingu liikmed lauad ja pingid ümber nii, et keegi ilma ei jääks. „ Mina ka“ oli sellele päevale igati teemakohane ning oli tunda, et kõik osalejad pingutasid selle nimel, et tõepoolest iga laps saaks märgatud. Lõbusa ürituse saatel jagati palju erinevaid inforaamatuid vanemate ja  laste õiguste kohta, et tõsta mõlemapoolset teadlikkust. Sealhulgas kolmest raamatukesest koosnevat sarja, mis käsitleb lapse õigusi lähtudes ÜRO Lapse õiguste konventsioonist ning „Kirjad Lapsevanemale“. Lisaks inforaamatutele said külastajad soovi korral kaasa võtta ka kaunilt illustreeritud toetava sisuga raamatu „Tasa ja targu“, mis jagab leebeid kasvatusvõtteid vanematele ning interneti ohtudele tähelepanu pöörava lapsemeelse väljaande „Bibi internetis“.  Oluliseks peeti ka Lasteabi 116111 telefoninumbri jagamist, mis pisteti silmapaistva kollase kleepsuna ühes meenetega kaasa.

Ühing pidas oluliseks tutvustada missioonist lähtuvat tegevuskava, millega lastega peresid vajadusel võimalik aidata on. Eriti oluliseks pidas ühing luua turvatunnet ja julgustada lapsevanemaid vajadusel nende poole pöörduma, rõhutades seda, et Tartu Lastekaitse Ühing ei ole seotud Tartu linna sotsiaalosakonnaga ning ei tasu karta, et keegi tuleb neid kurja kohtunikuna hindama nende vanemlikes sooritustes. Tartu Lastekaitse Ühingu eesmärk on olla sõltumatult toeks kriisiolukordades, mis võivad igaühe elus ette tulla. Ühingu tegevuste hulka kuuluvad tasuta riiete ja tarbeesemete jagamised, koolivaheaegadel tasuta supisöömine raskustes peredele, erinevate ürituste korraldamine lastele, kelle perel ei jää väga palju ressurssi suuremateks meelelahutuslikeks ettevõtmisteks. Hea näide sellest on hiljuti korraldatud rattapäev ning suviti minnakse juba mitmendat aastat lastega loodusesse vingete neljarattalistega tutvuma. Nüüd on lisandunud vestlusringid emadele, kus üheskoos saab muret jagada ja ka lahendusi leida.

Loodetavasti loob ühingu osalemine avalikkel üritustel suurema usalduse ja teadlikkuse võimalusest koostööks ja annetusteks ühingule, kuna Tartu Lastekaitse Ühing on täiesti iseseisev ühing, selle liikmed vabatahtlikud ning peamiselt hoiavad ühingu tegevust elus ikkagi head annetajad, toetajad ja sponsorid nii abi jagamisel kui ka ürituste korraldamisel. Vabatahtlike liikmete panus tuleb südamest sooviga aidata neid, kes iseennast veel aidata ei oska. Need on lapsed.

 

Kokkuvõtvalt läks see lastele mõeldud pidupäev igati korda. Vahepeal tuli küll ilma trotsides end pisikese telgi alla kokku mahutada, kuid lapsed ei lasknud end sellest sugugi häirida. Lapsed sellised ongi. Nii kaua kuni on rõõm koosolemisest ja koosloomisest, ei morjenda vihm, tuul ega miski muu. See ongi meie kohus täiskasvanuna – kinkida rõõmu ja võimalust tunda end olulise ja väärtustatud  osana kooslusest. Vastutasuks õpetavad lapsed  tühistest muredest mööda minemist ning elu lihtsatest ja toredatest asjadest siiralt rõõmu tundmist. Lapsed ei vaja väga palju, aga see, mida nad vajavad, peaks olema kättesaadav igaühele neist. Märkamine, kuulamine, olemas olemine, toetamine, soojus, täis kõht ja armastus. Selle eest peame meie, täiskasvanud, seisma, et iga laps oleks märgatud, toetatud, armastatud. Eelkõige oma pere poolt.  Selle eest seisab ka Tartu Lastekaitse Ühing.

Aitäh korraldajatele, osalejatele ning eriti lastele, kes sellesse päeva värvid lõid! Täname Kommipommi ja A Le Coq´i toetuse eest.

Lastekaitse Liidu poolt välja antud infomaterjale saad tasuta alla laadida, tasuta tellida või väikese summa eest osta Lastekaitse Liidu e-poest. Vajuta e-poe lingile siin.

        

Fotod: Kairi Raud