Lõuna-Järvamaa õpilasmalevas omandavad noored tööoskusi

 

Autor: Erika Teras
Türi Lastekaitse Ühing; Türi Noortekeskus

Tee töö ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus… need Anton Hansen Tammsaare kirjasõnad on saatnud mitmeid põlvkondi. Nüüdisaegsem oleks öelda, tee tööd ja näe vaeva, siis tulevad teadmised, oskused  ja vilumused, mis aitavad noort tulevases elus: mitte ainult tööelus, vaid elus üldse.

Türil korraldatakse lastele töö- ja puhkelaagreid alates eelmise sajandi viimasest kümnendist. Nende algatajaks ja initsiaatoriteks olid Türi Huvikooli töötajad. Lõuna- Järvamaa Õpilasmalev kasvas välja MTÜ Lastekaitse Liit projektipõhiste tegevuste toetamisest.

Seega on juba pea 25 aastat õpilased suviti leidnud tööd meie piirkonnas.

Tippperioodina saab välja tuua aastad 2007- 2009, mil tööd sai 120- 130 õpilast. Seda arvu suurendas veelgi RMK Purila taimla, kus töötas 20 – 30 õpilast.

Viimastel aastatel on õpilasmalevad olnud suhteliselt stabiilsed: neli rühma Türi vallas ja kaks Imaveres. Mõnel suvel on tööandjana lisandunud ka OÜ Estonia ning OÜ Elise Aed.

Käesoleval suvel liitus Lõuna- Järvamaa Õpilasmalevaga ka kaks Väätsa rühma.

Lapsed töötasid neli tundi päevas kokku kaks nädalat. Neile maksid palka nii Türi, Imavere kui ka Väätsa vald alampalga alusel.

Lisaks pakutakse malevas lastele ka kultuuriprogrammi, mida rühmad kas isekeskis või kõik koos soovivad läbi viia. Türi valla noored seiklesid vastavatud Elamuspargis ja augustis läheme end suvekuumusest jahutama Jääaja keskusesse ja parvetama imekaunile Saadjärvele.

Noorsoostrateegia aastateks 2006- 2013 sõnastas noorte töökasvatuse mõiste, mis on mitmekülgsete meetmete kaudu noorte tööhõive valmiduse tõstmine ning noorte olukorra parandamine tööturule sisenemisel.

Noortevaldkonnas on eesmärk võtta fookusesse edukus tööturul. See on noorte konkurentsivõime tõstmine ja noorte tööeluga kokkupuute suurendamine.

Praktikuna võiks öelda, et ei ole vaja ainult kokkupuudet ega ametite tegevuse vaatlusi, vaid ise praktiliselt midagi ära teha.

Heakorratööd õpilasmalevas õpetavad erinevaid töövõtteid ja lisaks panevad ka noori mõtlema, kuidas saab kiiremini, korralikumalt ning ennast säästvamalt töötada.

Viimastel aastatel palume õpilasmalevasse kandideerimisel lisaks ankeedile ja lapsevanema loale kirjutada ka CV.  Nii korraldame Töötukassa eestvedamisel töötube ning ka nutiseadmed on selle koha pealt võimsaks abiliseks. Osaleda tuleb vestlusel, kus vaatamata oma noorele eale ning vähesele töökogemusele noppida oma oskustest välja just parim ja sobivaim. Tore on tõdeda, et 15-aastastel ettevõtlikumatel  noortel on juba töökogemusi, mida tööandjale ette näidata. Siinkohal on ka oluline jagada oma kontakte: e- mail, telefon ning siis sealjuures ka saadetavad infot jälgida ning tähtajaliselt toimida. Need ei ole just otseselt tööoskused, kuid toimetulek kindlasti, edukas eeldus sisenemiseks tööturule.

Noortekeskuse ümbruse riisumisel saavad noored oskuse käsitseda reha, omandavad vilumise lehtede kotti toppimisel, tegutsedes kiiresti ja väiksema energiakuluga. Täienevad ka oskused püsivuses, tegevuse lõpule viimiseks ja täieneb ka teiste töö hindamise ja austamise oskus.

Noortekeskuse noored valmistavad ette ja viivad läbi noortekohvikut Türi linna sünnipäeval 2. juulil ja ka teistel üritustel. Selleks koostatakse menüü, valmistatakse toidud ning noored ise müüvad. Noortejuht toetab noorte tegevust mõtte ja hea sõnaga. Sellise praktilise tegevuse kaudu areneb planeerimise oskus ja ühtlasi saadakse müügitöö kogemust.

Noorte vabatahtliku töö võimalusi pakub Noortekeskus samuti arvukalt. See on eraldi teema.

Tööeluga kokkupuutumiseks on noorel vaja panna pea tööle, käärida käised üles ja asuda töö kallale. Nii toimubki tööhõivevalmiduse tõus ja sujuv sisenemine tööturule. Tööoskus on võti tulevikku!

Pilte Lõuna- Järvamaa Õpilasmalev 2017 töösuvest: https://www.facebook.com/pg/T%C3%BCri-Noortekeskus-150474395009269/photos/?tab=album&album_id=1473608969362465

Ülemisel fotol: Türi linna sünnipäeval avatud noortekohvikus “Segasumma kohvik” pakkus segatoitu – nii soolaseid kui ka magusaid ampse, tervislikku, jahutavat ja janukustutavat. Pildil vasakult Triin Sooäär; Kirke Perillus, Egle Mjakiš ning Katrin Rootslane.

Alumisel fotol: Kohvik 23. juulil Türi kiigepargis toimunud Päikeseloojangu kontserdil.​