31. juulil startis neljandat korda Tallinn Reval Rotary Klubi eestveetav Päikeselaager

Autor: Kristel Voltenberg, TRRK charterpresident, Lastekaitse Liidu vanematekogu liige

Fotod: Kadri Kaldma, Tallinn Reval Rotary Klubi liige

 Tallinn Reval Rotary Klubi peamiseks heategevuslikuks suunaks on asutamisest alates olnud vähekindlustatud perede laste toetamine. Ühekordsete väiksemate projektide ja heategevuslike ürituste korraldamise kõrval kutsuti aastal 2014 ellu programm Päikeselaager, mille sisuks puudustkogevate perede lastele suvelaagrite korraldamine koostöös Lastekaitse Liiduga Remniku õppe-ja puhkekeskuses Peipsi kaldal. Tänaseks on programmis osalenud ligi 600 last, sel aastal lisandub 220.

Lapsed vanuses 7-14 aastat, nii eesti- kui venekeelsetest peredest, jõuavad kaheksapäevasesse suvelaagrisse koostöös kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatega. See annab kindlustunde, et abi jõuab just nende lasteni, kes seda kõige enam vajavad.  Lastekaitsetöötajatelt ja lapsevanematelt endilt saadud tagasiside kohaselt on eeskätt suvine koolivaheaeg puudustkogevatele peredele toimetulekuks ning lastele eakohaste tegevuste pakkumiseks raske. Kui kooliperioodil on õppijatele tagatud vähemalt üks soe toidukord, lisaks võimalus käia huviringides, mis tasuta või minimaalse tasu eest, siis suvel, eriti, kui peres kasvab kaks või enam last, on olukord keeruline. Soovib ju iga laps, vaatamata pere võimalustele, võtta osa toredatest üritustest ning sügisel kooli naastes jagada sõpradega mõnusaid suveseiklusi. Paraku on suvelaagrid enamasti tasulised, tasuta sotsiaaltuusikuid ei jagu kaugeltki kõigile soovijatele ning mitme põngerja laagrisse saatmine võib kasinama eelarvega perede jaoks osutuda lausa võimatuks.

Päikeselaagrisse on oodatud igal aastal kuni 220 last, lisaks Tallinnale viimasel kahel aastal ka Kohtla-Järvelt ja Sillamäelt, tasuta. Lastele on organiseeritud tore bussireis Remnikule ja tagasi, kõigil kaheksal päeval neli maitsvat toidukorda, haaravad ja harivad tegevused läbi kõigi päevade. Uutest sõpradest ja suurepärasest loodusest Eestimaa suurima järve kaldal, mida lapsed hellitavalt suureks mereks kutsuvad, rääkimata!

Laagriprogrammi läbi viiva meeskonna komplekteerib Lastekaitse Liit. Sinna kuuluvad vastava ettevalmistuse ja erialase kogemusega kasvatajad, samuti noored vabatahtlikud. Programmi algusest on sellest vabatahtlikena osa võtnud ka korraldajad ise – Tallinn Reval Rotary Klubi teotahtelised naised, kes planeerivad oma suvepuhkused juba neljandat aastat laagrit silmas pidades ning sõidavad suure rõõmuga koos lastega Remnikule.

Naised ei pea paljuks panna käed külge laagriprogrammi koostamisse ning heade toetajate leidmisesse aastaringselt. Klubi peamine roll ongi leida rahalised vahendid, et finantseerida laste laagris osalemine ning tagada projekti jätkusuutlikkus. Alates 2015. aasta oktoobrist korraldatakse pidulikku Päikesegalat, mille käigus viiakse läbi ka heategevuslik oksjon. Kõik selle ja ka väiksemate ürituste tulud suunatakse laagri toetuseks. Rahaliste vahendite haldamiseks on loodud Päikeselaagri Fond, millest finantseeritakse kõik kulud, mis seotud laste laagris osalemisega. Välja on antud ka ühekordseid toetusi erialaringides või laagrist alguse saanud huvitegevustes osalemiseks. Klubi liikmed rahalist tasu ei saa. Küll on naiste sooviks, et laagrist saaks igal aastal osa veelgi enam lapsi ning programmi oleks võimalik laiendada ka enamatele kohalikele omavalitsustele.

Samuti hoolitsevad klubiliikmed sponsorite eest, kes mitte ainult raha, vaid ka oma oskuste ja teadmistega laste suve rikastaksid. Projekti algusest on lapsi laagris rõõmustanud Liivi Lahe Kalanduskogu, mille eestvedaja, kes samuti klubi liikmeskonda kuulub, on lastega koos valmistatavate kalaburgeritega teeninud aplausi ka neilt lastelt, kes varem kala ei söönud. Juba teist suve on laagrisse oodatud tunnustatud maadlustreenerid, kes jagavad algteadmisi maadlusest, aga ka lihtsalt liikumise olulisusest. Üldse algab elu igal hommiku laagris koos laagrilipu heiskamise, sünnipäevalaste õnnitlemise ja möödunud päeva parimate äramärkimisega, lõbusa virgutusvõimlemisega, mida lisaks kasvatajatele ja lastele endile, viisid möödunud aastal läbi nii Korrus3 kui ka Tallinn CrossFit ja Rocca al Mare Tennisekeskuse treenerid. Head abilised korraldasid ka sportlikke treeninguid, mis päädisid võistlustega ja tublimate autasustamisega.

Väikestele preilidele on elevust pakkunud kosmeetikute töötoad. Tunnustatud kosmeetikud ja jumestajad räägivad, kuidas hoolitseda oma näonaha eest ning teha õrna jumestust. Alati kõneletakse ka üldisest hügieenist ning sellest, kuidas kanda hoolt käte ja jalgade eest ning seda lihtsate koduste vahendite abil. Popid on sõbrapaela ning märkide valmistamise töötoad, samuti maalimine. Maanteeamet on sel aastal lubanud püsti panna jalgratta vigurraja, kus lastel on võimalik proovile panna oma sõiduosavus ja täpsus madalala kiirusel. Lisaks on plaanis rääkida kiivri kandmise vajalikkusest ja ohutust liiklemisest. Väga populaarsed on esmaabi töötoad, mis toimuvad ka sel aastal. Apollo Kino, kes sel aastal projektiga liitub, kingib lastele kinoelamuse, raamatupood muudab aga kodused õhtud multifilmide DVD-ega ägedaks. Raamatupoe kaasabil saab täiendust ka laagri raamatukogu, mis loodi klubi naiste eestvõttel kaks aastat tagasi ning kuhu saab aastaringselt annetada koju seisma jäänud laste- ja noorteraamatuid, aga ka lauamänge. Raamatukogu idee on, et väga meeldinud raamat võib laps laagrist enesega ka kaasa võtta ning kodus õdede-vendade või sõpradega jagada.

Õhtused tegevused peale õhtusööki on laagris eriti oodatud. Päeva jooksul ettevalmistatud eeskavad ja väikesed võistlused päädivad üleüldise diskoga. Ägedaid elamusi pakuvad nii väiksemad kui suured ja ikka nii, et kõik lapsed tegevustesse kaasatud.

 

 

Päikeselaagri kohta saab aastaringselt infot laagri kodulehelt www.paikeselaager.ee, uusimaid uudiseid jooksvalt Facebookist. Avatud on ka annetustelefon. Koos tänusõnadega kõigile senistele toetajatele ootavad Päikeselaagri eestvedajad ka uusi toredaid kaasaelajad.