Koostöö „Kiusamisest vabaks!“ raamidest välja

Autor: Triinu Orumaa

Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht, „Kiusamisest vabaks!“ koordinaator

Igal teelolijal on eesmärgid, milleni püüelda. Eesmärkide saavutamine on lihtne, kui on mõttekaaslastest kaasteelised – inimesed, kes jagavad väärtusi ja põhimõtteid, austavad üksteist ja maailma. Mõnikord võib hea kaasteelise leida veidi üllatuslikult esmapilgul ootamatu ukse tagant.

Pirita Majandusgümnaasium on kool, mis areneb ja liigub, püstitab eesmärke ja võtab ette samme, et olla iga oma õpilase, õpetaja ja lapsevanema unistuste kool. Viimasel aastal on koolipere ühiselt pingutanud, et igas kooliastmes oleks igal õpilasel võimalik saavutada parimad võimalikud tulemused, ning seda mitte vaid akadeemilises võtmes. Sel teel oleme avastanud, et uksi, mille taga peituvad võimalused ja mõttekaaslased, on üsna mitu. Tavapärasemateks loomulikult koostöö lapsevanemate, vilistlaste ja erinevate spetsialistidega, osalemine projektides ja koostöövõrgustikes. Mõned enda jaoks olulised sammud oleme teinud ka tänu osalemisele programmis „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.

Pirita Majandusgümnaasium on alates 2013. aastast „Kiusamisest vabaks!“ pilootkool ja metoodikakeskus. Programmiga seotud koolitustel, sündmustel ja kohtumistel osalemine ning metoodikapäevade ja õpiürituste korraldamine on meie meeskonna kokku viinud inimestega, kes näevad ja mõistavad tänapäeva last, kooli ja ühiskonda meiega sarnaselt. Kui esialgu tegime erinevate koolitajate, tugiisikute ja koolidega koostööd eelkõige „Kiusamisest vabaks!“ paremaks rakendamiseks esimeses kooliastmes, siis eriti just viimasel aastal on „Kiusamisest vabaks!“ inimesed olnud meie majas õpetajate, juhtkonna, vanemate kooliastmete õpilaste ja kogukonnaliikmete koolitajatena.

Näiteks korraldab Pirita Majandusgümnaasium Euroopa Sotsiaalfondi toel Pirita kogukonnaliikmetele kaasaegset õpikäsitust tutvustavat õpiürituste sarja. Kaheksast kohtumisest kaks on meie jaoks seotud programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ – aprillis toimus „Vaikuseminutite“ tehnikaid tutvustav koolitus ja augustis juhtis arueluringi kooli ja kodu koostööst „Kiusamisest vabaks!“ üks põhikoolitajaid gestaltpsühhoterapeut Merit Lage. „Vaikuseminutid“, nagu Lastekaitse Liitki, on kiusamisvaba haridustee kontseptsiooni üks koostajaid. Merit Lage on koolitanud mitmeid meie kooli klassiõpetajaid. Lisaks mainitud pigem vanematele ja kogukonnale mõeldud koolitustele, on veel kolme meie majas toimunud õpilastele, koolitöötajatele ning Pirita linnaosa lastega töötavatele spetsialistidele mõeldud õpiürituse läbiviijateks olnud koolitajad, kes on meid puudutanud kõigepealt „Kiusamisest vabaks!“ kaudu. Ja juba sel sügisel korraldab Pirita Majandusgümnaasium Tallinna gümnasistidele meediakonverentsi, mille ühe mõttekoja noorte õigustest meediruumis viib läbi Lastekaitse Liit.

Me oleme oma südame ja uksed avatud hoidnud. Ustest sisseastujad on olnud meie kõrval teel eesmärkide saavutamise poole ja aidanud meil oma tööd paremini teha uues ja mõneti üllatuslikus võtmes. Meie kõigi eesmärk on kool, kus on hea õppida ja õpetada. Õnnelike inimeste kool.

Fotode autor: Marek Pirbe

Fotodel “Kiusamisest vabaks!” koolitajad Viive Einfeldt ja Triinu Orumaa Pirita Majandusgümnaasiumis linnaosa lastega töötavatele spetsialistidele korraldatud koolitusel.

Merit Lage viis Pirita kogukonnale läbi koolituse koostöö olulisusest koolirõõmu loomisel.